Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 Bin Uzman Erbaş Alacak: Güncel Şartlar ve Başvuru Süreci

0
84
25 Bin Uzman Erbaş Alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak, yapacağını duyurdu. Bu büyük alım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel gücünü artırma ve savunma kapasitesini güçlendirme amacı taşımaktadır. Peki, uzman erbaş olmak için gereken şartlar nelerdir ve başvuru süreci nasıl işler? İşte detaylar.

Uzman Erbaş Olma Şartları

Genel Şartlar

 1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
 2. 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
 3. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
 4. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 5. Askerlik hizmetini yapmış olanlar için terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 ve sonrasında terhis olanlar).
 6. Sözleşmeli erbaş ve erlerden başvuru tarihleri içerisinde en az 3 yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak.
 7. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak.
 8. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak.
 9. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
 10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 günden fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak.
 11. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, belirli suçlardan mahkûm olmamak.
 12. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından mahkûm olmamak.
 13. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
 14. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.
 15. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak.

25 Bin Uzman Erbaş Alacak

Fiziki Şartlar

 1. Boy ve Kilo Şartları:
  • En az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmak.
  • Boy ve kilo oranlarının, kılavuzda belirtilen standartlara uygun olması.

Başvuru Süreci

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 Bin Uzman Erbaş Alacak; Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara internet üzerinden ilan edilecektir.

Başvuru Evrakları ve Belgeler

 • Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı.
 • Görev Yeri Belgesi: Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların sözleşme sürelerini gösterir belge.
 • Nitelik Belgesi: Aday birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince düzenlenen, uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesi.
 • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı): Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı.
 • Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi.
 • Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için terhis belgesi.
 • Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı).
 • Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: “Adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı sağlık raporu.

25 Bin Uzman Erbaş Alacak

Sınav ve Seçim Aşamaları

 1. Yazılı Sınav: Matematik ve Genel Kültür konularında açık uçlu sorular.
 2. Fiziki Değerlendirme: Boy ve kilo ölçümleri.
 3. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): Mekik, şınav ve koşu testleri.
 4. Mülakat: Genel görünüş, kavrama yeteneği, özgüven, kişilik gibi kriterler üzerinden sözlü iletişim şeklinde yapılan değerlendirme.
 5. Sağlık Kurulu Raporu: “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu alınması.
 6. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri.

Değerlendirme ve Sınıflandırma

Adaylar, Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre sıralanacak ve puan eşitliği durumunda yazılı sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik testi puanları dikkate alınacaktır. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilecektir.

Sonuçların Duyurulması

Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asıl/yedek aday listesi ve konu ile ilgili tüm açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarını ve diğer bilgilendirmeleri bu adresten takip edebileceklerdir.

Sonuç

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 25 bin uzman erbaş alımı, askeri personel gücünü artırma ve savunma kapasitesini güçlendirme amacı taşımaktadır. Uzman erbaş olmak isteyen adayların, belirlenen şartları karşılamaları ve başvuru sürecini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Uzman erbaş olarak görev yapmak, adaylara hem kariyer fırsatları hem de mali ve sosyal haklar sunmaktadır. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin