2024 KAMYO Kazanan Adayların Yapması Gerekenler

0
1283
2021 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) Kazanan Adayların Yapması Gerekenler

Adaylar, bu yazımızda sizlere 2024 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) Kazanan Adayların Yapması Gerekenler hakkında bilgiler vereceğiz.

2024 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) Kazanan Adayların Yapması Gerekenler

Aday Yerleştirme işlemleri kapsamında;
a. Çağrı ve kayıt işlemleri 20 Eylül–01 Ekim 2024 (son çağrı tarihi: 01 Ekim 2024 saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında,
b. Kontenjanlarda eksik olması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 04-08 Ekim 2024 (son çağrı tarihi: 08 Ekim 2024 saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Çağrı İşlemleri MSÜ Rektörlük yerleşkesinde teşkil edilen “Aday Çağrı Komisyonları” tarafından, kayıt işlemleri ise Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu (Çayırhisar/Balıkesir)’nda şahsen yapılacaktır.
4. Aday yerleştirme işlemleri süresince (20 Eylül-01 Ekim 2024) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (01 Ekim 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
5. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (04-08 Ekim 2024) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksek Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla, okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (08 Ekim 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
6. 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki “Aday Değerlendirme Puanı Sıraları” ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın “Aday Değerlendirme Puanı Sırası” kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
7. 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara “Aday Çağrı Komisyonu” tarafından; 2024-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM’ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
8. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde Milli Savunma Üniversitesini arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan) adayların “ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR” Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
9. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
10. Kayıt yaptıracağını beyan eden her aday; beyan tarihinden sonraki 2 gün içerisinde Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu (Çayırhisar / Balıkesir)’de şahsen kayıt yaptırmak zorundadır. Geçerli mazereti olan adaylar Aday Çağrı Komisyonunu arayarak bildirdikleri mazeretlerinin onaylaması durumunda Aday Çağrı Komisyonu tarafından bildirilecek tarihte kayıt yaptırabilirler. Bu süreler içerisinde kayıt yaptırmayan adayların ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILIR.
11. Hastane muayene işlemleri sonucunda “Askeri Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar dahi ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILIR.
12. 2024-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu İntibak Eğitimleri kesin kayıt faaliyetini müteakip Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu (Çayırhisar/Balıkesir)’de icra edilecektir.
13. Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylar, kayıt işleminden hemen sonra intibak eğitimine alınacaklarından dolayı aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri mutlaka yanlarında getirmelidirler.
14. Adayların kayıt işlemleri için yanlarında getirmeleri gereken belgeler ve intibak eğitimi için getirmeleri gereken malzemeler aşağıda belirtilmiştir

Adayların Kesin Kayıt ve İntibak Eğitiminde Yanında Getirmesi Gereken Belgeler

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler
(1) Nüfus cüzdanı aslı ve önlü-arkalı 5 adet fotokopisi
(2) 8 adet nizami tıraşlı vesikalık fotoğraf (arka fonu beyaz, arkasına tükenmez kalem ile T.C. Kimlik numarası, isim ve soy isim yazılacaktır)
(3) ÖSYM 2024-YKS Sonuç Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan karekodlu belge)
(4) 2024-MSÜ Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan karekodlu belge)
(5) Adli Sicil Kaydı Sorgulama Belgesi (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu veya Cumhuriyet Başsavcılıklarından / Kaymakamlıklardan alınmış aslı)
(6) İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu Vukuatlı nüfus kayıt örneği
(7) Veli izin belgesi (Muvafakatname) (18 yaşını doldurmamış adaylarca getirilecektir) (noter onaylı)
(8) Askeri öğrenci adayı tanıma formu (tıklayınız)
(9) Taahhütname (noter onaylı) (tıklayınız)
(10) Kimlik kartında beyan edilmemiş ise yetkili sağlık biriminden alınmış kan grubunu belirtir belge
(11) Yüklenme ve kefalet senedi (noter onaylı) (tıklayınız)
(12) Hastaneden alınan “Askeri öğrenci olur” sağlık raporunun aslı veya onaylı (noter ya da hastane) fotokopisi ya da Sağlık Raporu Ön bildirim Belgesi aslı (İtiraz Muayenelerinde bulunan adaylar durumlarını Çağrı Komisyonlarına beyan etmek zorundadır.
(13) Lise diploması aslı veya noter onaylı fotokopisi (Diplomanın aslı intibak süresi içerisinde teslim edilmek üzere mezun olunan okuldan onaylı geçici mezuniyet belgesi kabul edilir. DİKKAT: Mezuniyet tarihi kesin kayıt süresinin son günü olan 08 Ekim 2024’den sonraki bir tarih olmamalıdır.)
(14) 1 adet mavi telli dosya (klasör değil)
(15) Okula katılış öncesi son 3 gün içinde alınmış HES kodu.
2. Kesin kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek ve her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik dosyaya yerleştirilecektir). Adayların kesin kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan adaylar okul içerisine alınmayacak eksiklerini tamamlamaları maksadıyla geri gönderileceklerdir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenebilmesi açısından bu husus büyük önem arz etmektedir.
3. Ayrıca adayların aşağıdaki araç-gereçleri de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
a. Kişisel Temizlik Malzemeler (tıraş malzemeleri, yüz havlusu, şampuan, sabun ve kutusu, tırnak makası, diş macunu, diş fırçası pijama, spor ayakkabısı, ve yeteri kadar yedek çamaşır)
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınırları içerisinde nakit alışveriş yapılmadığı için POS cihazlarıyla yapılacak alışverişlerde kullanılmak üzere kredi kartı/banka kartı.
c. Mavi ve siyah tükenmez kalem, küçük not defteri
ç. İğne-iplik seti,
d. Ayakkabı boyası ve süngeri (siyah),
e. ASKERCELL telefon hattı, (Fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmayan ve sadece “askercell” hatlı olan telefonlar müsaade edilen zamanlarda kullanılabilmektedir. Bunların dışında “akıllı telefon” kışla içerisine alınmayacaktır.)
f. Mevsime uygun sivil kıyafet (en fazla 2 Takım),
4. Adayların okula katılmak ve intibak eğitimine başlamak için geldikleri tarihten önce Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanların bu borçları sorgulatıp sildirmeleri, işlemlerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için önem arz etmektedir.
5. Adaylar, okula katılış yaparken aşağıda belirtilen eşya ve/veya malzemeyi yanında getirmeyecektir;
a. Motorlu araçlar ve bisiklet,
b. Bıçak, çakı vb. delici ve kesici aletler,
c. Sivil tip bot,
ç. Akıllı telefon/saat/bileklik,
d. Kamera, masaüstü/dizüstü/tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, herhangi bir veri depolama aygıtı (USB, hafıza kartı vb.), ses ve görüntü kaydedici herhangi bir cihaz
e. Yüzük, küpe, bileklik vb. aksesuarlar,
f. Reçetesiz ilaç vb. ürünler.
6. Aday öğrenci kayıt için okula geldiğinde; askeri öğrenciye uygun kılık-kıyafet ile saç-sakal tıraşı olmuş olarak gelecektir.
7. Adayların; yerleştirme işlemleri, intibak eğitimi ve öğrencilik süresi içerisinde de arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları devam etmekte, verdikleri bilgi ve belgelerin kontrolü yapılmaktadır. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge sunulması ya da arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanması durumunda okuldan ilişikleri kesilecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin