Kamu Denetçiliği Kurumu En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alacak

0
423
Kamu Denetçiliği Kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kamu Denetçiliği Kurumu En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Kamu Denetçiliği Kurumu En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler ve genel şartlar aranır.

İlgililerin, 10 Şubat (10:00) – 25 Şubat (18:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Teknisyen pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK Uzun Vade Hizmet Dökümünün “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

Destek Personeli Görev Tanımı

1- Yemekhanedeki bulaşıkları yıkamak, bulaşıkhanenin ve yemekhanenin düzenli, temiz olmasını sağlamak,
2- Çalışma öncesi ve sonrası yemekhaneyi, bulaşıkhaneyi ve bulaşıkhanedeki makineleri temizlemek, günlük bakımlarını yapmak ve eksiklerini gidermek,
3- Çöplerin düzenli depolanmasını sağlamak, günlük depolanan çöpleri her gün kurum dışındaki çöp konteynerine dökmek,
4- Daima disiplinli, hızlı ve çalışkan olmak,
5- Kendisine verilebilecek görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
6- Çalışırken yemekhane hijyen ve güvenlik kurallarına ve standartlarına uymak,
7- Satın alma biriminden yemekhaneye gelecek malların taşınmasına yardım etmek,
8- Yemekhanede; tabakların, kaşık ve çatalların, bardakların ve diğer malzemelerin, doğru yerde istiflenmiş temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
9- Yemekhane tezgah ve dolaplarının malzeme depolama alanlarının temiz olmasını sağlamak,
10- Yemekhane kapanmadan önce ertesi güne tezgahlarda bulaşık yemek artıklarını bırakmamak şartı ile tüm kontrollerini yapmak,
11- Kurumda kapalı mekanların ana girişi dahil odalar, toplantı salonları çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
12- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
13- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
14- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
15- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak,
16- Bunun gibi benzeri hizmetleri talep edildiğinde yapmak.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin