Kafkas Üniversitesi Ortaöğretim Mezunu 58 Personel Alımı

0
352

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kafkas Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 58 Personel Alımı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Kafkas Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 58 Personel Alımı

Kafkas Üniversitesi 19 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 58 adet sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını alımın resmi gazete de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirecektir. Kafkas Üniversitesi resmi internet sitesi olan https://www.kafkas.edu.tr adresinden online şekilde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylar tek bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla unvana başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

H- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Özel Şartları

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

*Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfasında (http://www.kafkas.edu.tr) yer alan “Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını yapacaklardır. Başvuru için istenen belgeleri sistem üzerinden online olarak yükleyeceklerdir.

1 – 1 adet fotoğraf

2- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi (pdf formatında)

3 – Nüfus cüzdan fotokopisi. (pdf formatında)

4 – Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesinin Karekodlu E-Devlet Çıktısı (pdf formatında)

5 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (pdf formatında)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin