Jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci alımı yapacak

0
395

Kolluk Personeli , bu yazımızda sizlere Jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci alımı yapacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Özel öğrenci kabulü

MADDE 26

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirtilir.

(2) Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece bir yarıyıl için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapılmalıdır. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrencilere ilişkin kontenjan ve kabul şartları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde kayıtlı asıl öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenci olarak ilgili programlardan ders almak isteyenler Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen ders ücretlerini öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve askerlik işlemlerini tecil ettiremezler. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, lisansüstü programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci olarak almış oldukları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde;
(a) Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.
(b) Üzerinden dört yarıyıl geçmiş dersler kabul edilmez.
(c) Bu kapsama alınan dersler ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izleyecekleri programlarda geçerli sayılabilir.

Başvuru Şartları ve Kontenjan

a. Başvuracak adaylarda;

(1) Hangi programdan mezun olduğuna bakılmaksızın lisans mezunu olma veya kayıt tarihinden önce lisans mezunu olacak olma,
(2) İlgili Ana Bilim Dalı Başkanının onayının alınmış olması şartları aranacaktır.

b. Başvuracak adaylarda ALES notu ve yabancı dil sınav notu bulunması şartları aranmamaktadır. Adaylar varsa başvuru esnasında son beş yıl içerisinde almış oldukları ALES notunu ve yabancı dil sınav (YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir İngilizce dil sınavından) notunu (Sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmiş olanlar dışında geçerlilik süresi aranmamaktadır) ibraz edebilecekledir.

c. Ana Bilim Dalı Başkanının onayını alan adaylardan her ders için belirlenen özel öğrenci kontenjanının üstünde başvuru olması durumunda adayların başvuru tarihi itibariyle varsa son beş yıl içerisinde almış oldukları ALES notunun % 50’si, varsa yabancı dil sınavı notunun % 25’i, lisans not ortalamasının % 25’i alınarak hesaplanacak başarı notuna göre yapılacak sıralamayla kontenjana giren adaylar özel öğrenci olarak kabul edilecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler

a. İlgili Ana Bilim Dalı Başkanına onaylatılmış “Özel Öğrenci Başvuru Formu” (örün sayfasında yayınlanmıştır),
b. Mezun Belgesi (E-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi veya noter veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı geçici mezuniyet belgesi kabul edilecektir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar ayrıca YÖK’ten alınmış denklik belgesini de aynı esaslar çerçevesinde teslim edecektir. Kayıt tarihinden önce mezun olamayan adayların özel öğrenciliğe kabul edilmiş olsalar dahi kayıtları yapılmayacaktır.),
c. Varsa son beş yıl içerisinde alınmış olan ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı kabul edilecektir),
ç. Varsa YDS veya Eşdeğer Sınav Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı kabul edilecektir),
d. Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi veya e-devletten çıktısı kabul edilecektir. Başvuru yapan TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli nüfus cüzdanı ile birlikte kurum kimlik kartının fotokopisini de ibraz edecektir.),
e. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet sisteminden alınabilmektedir.).

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin