Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Personel Alımı Yapacak

0
388
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Personel Alımı Yapacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Başvuru Şartları

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
c. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,
ç. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten ilanda belirtilen kadro için ilgili alandan en az yetmiş (70) puan almış olmak,
d. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,
e. Araştırma Görevlisi kadroları için 01.01.2022 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
f. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için tezli yüksek lisans, doktora veya sanata yeterlik eğitimi öğrencisi olmak,
g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz, ancak bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul edilir.

Müracaatta İstenen Belgeler

a. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların;

(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten fotoğraflı dilekçe ile ekinde (Fotoğraf yapıştırılıp gerekli yerler imzalanacak şekilde;
(2) Özgeçmişi (JSGA formatında),
(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,
(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, (her biri noter veya kurum onaylı veya e devlet çıktısı)
(6) YDS/ YÖKDİL Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi
(7) Adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. internet adresinden veya e devletten alınabilir.)
(8) 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu (fotoğraf yapıştırılarak, sayfa sonuna mavi kalemle imza atılarak tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurulacak),
(9) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),
(10) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

Yukarıda belirtilen belge ve dosyaları (mavi kapaklı dosya içerisinde) hazırlayarak bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla (PTT ile) başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)
6. Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecek olup başvuru dilekçesinde başvuru kodunu yazacaktır.
7. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.
9. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara
Tel:0(312) 464 61 06/01
İlan Başlangıç Tarihi : 25 Şubat 2022
Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2022

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin