Jandarma Subay-Astsubay-Uzman Dövme Engel Mi?

0
964
Jandarma Genel Komutanlığı Uzman

Adaylar, bu yazımızda sizlere Jandarma Subay-Astsubay-Uzman Dövme Engel Mi? hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma Subay-Astsubay-Uzman Dövme Engel Mi?

Sağlık yönetmeliğinde direk dövme olarak arattığınız hiçbir sonuç çıkmamaktadır. Yönetmelikte Tatuajlar olarak geçmektedir.
Tatuaj: Dövme, insan derisi üzerine yapılan işaret ve desenlerin genel adıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Geçen Madde Aşağıdaki Gibidir:

Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri, pigmente veya depigmente nevusler, hemanjiomlar, keloidler, sikatrisler ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2 ’den, diğer vücut bölgelerinde 10 cm2 ’den büyük olanlar), tatuajlar (el ve yüz bölgesi hariç yazlık üniforma ile vücudun görünmeyen bölgelerinde 20 cm2 ’den büyük olanlar).

AÇIKLAMA-1: Alan hesaplanırken bu maddede belirtilen tüm izler ve tatuajlar, alana en yakın sonucu verecek şekilde tek seferde dikdörtgen, üçgen veya daire içine alınarak alan hesaplanacak. Aynı kategorideki izlerin veya tatuajların ayrı ayrı alanı hesaplanıp toplanacak ve çıkan toplam sonuca göre karar verilecektir.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

MADDE 29

A) 1. (Değişik:RG-15/4/2020-31100-C.K-2413/30 md.) Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri, pigmente veya depigmente nevusler, hemanjiomlar, keloidler, sikatrisler ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2
’den, diğer vücut bölgelerinde 20 cm2 ’den büyük olanlar), tatuajlar (yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen tatuajlar ile bu bölgelerin dışında vücudun görünmeyen bölgelerinde toplamı 20 cm2 ’den büyük olanlar).

AÇIKLAMA-1: (Ek:RG-15/4/2020-31100-C.K-2413/30 md.) Alan hesaplanırken bu maddede belirtilen tüm izler ve tatuajlar, alana en yakın sonucu verecek şekilde tek seferde dikdörtgen, üçgen veya daire içine alınarak alan hesaplanacak. Aynı kategorideki izlerin veya tatuajların ayrı ayrı alanı hesaplanıp toplanacak ve çıkan toplam sonuca göre karar verilecektir.

AÇIKLAMA-2: (Ek:RG-15/4/2020-31100-C.K-2413/30 md.) Depigmente nevüs ve Becker nevüsü, dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez.
2. Hareketlere güçlük vermeyen, tümörlü, pigmentli nörofibromatozis.
3. Tedavi ile iyileşmiş ve silahlı hizmete engel olmayan deri tüberküloz ve tüberkülidleri.

B) 1. Remisyonda veya sistemik tutulum göstermeyen deri lenfomaları, vücutta yaygın olarak bulunan ya da yüz ve/veya boyunda estetik görünümü belirgin derecede bozan ve tedaviyle düzelmeyen skatrisler, nevüsler, hemanjiyomlar ve iyi huylu diğer deri tümörleri.
2. Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve/veya vücutta belirgin derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkülidleri.
3. Hareketlere güçlük vermeyen ancak estetik görünümü belirgin derecede bozan nörofibromatozis.

C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet halleri.

D) 1. Tedavi ve ameliyatla iyileşmesi imkânsız olan ve askerlik hizmetlerine engel olan kötü huylu deri tümörleri ve sistemik tutulum gösteren deri lenfomaları.
2. Hareketleri güçleştiren veya estetik görünümü ileri derecede bozan ve tedaviyle düzelmesi imkânsız yaygın skatrisler, keloidler, hemanjiyomlar ve pigmente nevüsler.
3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan nörofibromatozis.

MADDE 30

A) 1. Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psöriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzamalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel
olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen iktiyozis, yaygın olmayan diskoid lupus eritematozus ve benzeri deri hastalıkları).
2. Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları.
3. Askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel, kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerler.
4. Askerlik hizmetine engel olmayan ve hareketlere güçlük vermeyen genetik geçişli deri hastalıkları.
5. Sadece deri ve mukoza bulguları ile seyreden aktif veya inaktif Behçet hastalığı.

B) 1. Hareketlere güçlük veren veya tedavi ile iyileşmeyen, kronik ve yaygın deri hastalıkları ve sekelleri (yürüyüşü veya el hareketlerini belirgin derecede bozan keratodermiler, pemfigus ve pemfigoidler, iktiyozis, yaygın ve tedaviye dirençli psöriazis ve benzeri deri hastalıkları).
2. Güneş ışınlarından etkilenen aktinodermatozlar, yaygın diskoid lupus eritematozus, deri porfiriası, albinizm, yüzün %50’sinden ve/veya vücudun %30’undan fazlasını kaplayan vitiligo.
3. Alopesi totalis, alopesi üniversalis, saçlı derinin %50’sinden fazlasını tutan ve tedavi ile iyileşmeyen yaygın alopesi areata.
4. Epidermolysis bullosa simpleks.
5. Majör organ tutulumlu Behçet hastalığı (göz, eklem, damar, merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve benzeri).

C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet halleri.

D) 1. Silahlı hizmete engel olan ve tedavi ile iyileşmeyen, bulaşıcı ve diğer deri hastalıkları (lepra, eritrodermik ve jeneralize püstüler psoriasisler, ileri derecede iktiyozisler, kseroderm pigmentozum, güneş ışınları ile şiddetlenen veya sistemik belirtisi olan porfirialar, yürüyüşü veya el hareketlerini ileri derecede kısıtlayan keratodermiler, şiddetli ve/veya tedaviye dirençli pemfigoid ve pemfiguslar, jeneralize eritrodermiler, derin mikozlar, tedavi ile iyileşmeyen geniş ve çeşitli nedenli deri ülserleri, distrofik tip epidermolizis bülloza ve benzeri deri hastalıkları).
2. Kalıcı organ fonksiyon bozukluğu yapmış Behçet hastalığı (görme kaybı, nörolojik sekel, büyük damar sekeli ve benzeri).

MADDE 31

A) Bu dilimde herhangi bir hastalık tanımlanmamıştır.
B) 1. Konjenital sifiliz.
C) Bu maddenin (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet halleri.
D) 1. İç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde ileri derecede tahribat yapmış, tedavisi imkânsız sifiliz sekelleri ve gomlar.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin