Jandarma SBÜ En Az Lise Mezunu Subay-Astsubay Alımı

0
499
Jandarma SBÜ En Az Lise Mezunu Subay-Astsubay Alımı

Adaylar, bu yazımızda sizlere Jandarma SBÜ En Az Lise Mezunu Subay-Astsubay Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma SBÜ En Az Lise Mezunu Subay-Astsubay Alımı

Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda J.Gn.K.lığında;

1-Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 [(15)’i erkek, (2)’si kadın] öğrenci,

2- Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 3 [(2)’si erkek, (1)’i kadın] öğrenci,

3-Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 31 [(30)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.

4- İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrenciler muvazzaf tabip subay ve muvazzaf diş tabibi subay, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olan öğrenciler ise muvazzaf sağlık astsubayı olarak Jandarma Genel Komutanlığında görev yapacaktır.

5- ÖSYM tarafından SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi ile SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna yerleştirilen adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesinde (Beytepe/ANKARA) seçme sınavlarına (fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat) tabi tutulacaktır.

ÖSYM Tarafından Yerleştirilecek Adayların Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine Getireceği Belgeler

SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesine ve Gülhane Sağlık MYO’ya ÖSYM tarafından yerleştirilecek adayların, JSGA tarafından yapılacak olan seçme sınavlarına gelirken aşağıdaki belgeleri yanlarında getirmesi zorunludur.

(1) T.C. Kimlik Kartı aslı ve (1) adet fotokopisi,

(2) Son bir yıl içerisinde çekilmiş (6) adet biyometrik fotoğraf,

(3) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

(4) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-devlet kapısı üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi,

(5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmadığı veya çıkarılmadığı, sivil okullardan çıkarılmadığı ve herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı,

(6) Ayrıca adaylar, seçme sınavlarına gelirken yanlarında şort, eşofman ve spor ayakkabılarını getireceklerdir.

Önemli Hususlar

 1. ÖSYM tarafından yerleştirilen fakat sağlık raporu alamayan, fiziksel olarak yetersiz (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç) olan, mülakat sınavında başarısız olan, intibak eğitiminde ayrılan ya da başarısız olan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca, 2021- Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu’nun “4.3. YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ” maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle adayların, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz.” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. Bilinebilen özellikler nedeniyle kaydı yapılamayan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.
 2. ÖSYM’ce İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına SBÜ’ye yerleştirilen (Fakülte veya MYO) öğrencilerden intibak eğitiminin bitimine müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılan ya da askeri öğrencilik (JSGA Öğrenciliği) vasfını kaybedenlerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de ilişiği kesilir.
 3. Adayların kayıt kabul işlemleri tarihi, faaliyet takviminde olduğu gibidir. Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılamaz.
 4. ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)’ne yerleştirilen adaylar kayıt için SBÜ’ye gitmeyecek, yapılacak seçme sınavlarında başarılı olanların kayıtları JSGA Bşk.lığınca yapılacaktır.
 5. 2021 yılı YKS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesinde İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere yerleştirilen adayların 08.00-17.00 saatleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSGA) Personel Temin Merkezi Komutanlığı Danışma Merkezini (0312 464 4836) en kısa sürede aramaları gerekmektedir. Tüm duyurular www.sbu.edu.tr, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr resmi internet adreslerinden yayımlanacaktır.
 6. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.
 7. Öğrenciler öğrenimlerini Ankara’da sürdürecektir.

Uygulanacak Sınav Aşamaları

Seçme sınavları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığında (Beytepe/Çankaya/ANKARA) yapılacak olup, adaylar fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat olmak üzere üç aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

Fiziki Kontrol

(a) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(b) Fiziki kontrol; TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday, TABLO-1’de bulunan standartlara göre değerlendirilir. Ayrıca yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.) zorundadır.

(c) Fiziki Kontrol Komisyonu standartları sağlayan adaylar hakkında “Öğrenci Adayı Olur.” sağlayamayan adaylar hakkında “Öğrenci Adayı Olamaz.” şeklinde karar verir. “Öğrenci Adayı Olamaz.” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(ç) Hakkında “Öğrenci Adayı Olamaz.” kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

(d) “Öğrenci Adayı Olur.” kararı verilenler fiziki yeterlilik sınav aşamasına geçecektir.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

(a) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Öğrenci Adayı Olur.” Kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(b) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(c) Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyetini değerlendirmek üzere

Mülâkat Sınavı

(a) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(b) Değerlendirmede adayın;

– Konu hakkında bilgi düzeyi,

– Kendisinden istenileni kavrama,

– Özgüveni,

– İfade etme yeteneği,

– Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre yapılır.

(c) Adayların İçişleri Bakanlığı adına kesin kaydının yapılabilmesi için, yetkili hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun olarak “ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” sağlık kurulu raporunu alması, Fiziki Yeterlilik Sınavı ile Mülakat Sınavında başarılı olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.

NOT-1: Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar sınav alanına alınmayacaktır.

NOT-2: COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağırılacak tüm adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenecektir.

Sağlık Kurulu Raporu

 1. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler.
 2. Sınavı kazanarak kontenjana giren adaylara, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “ Öğrenci Adayı Olur.” raporu aldırılacaktır.
 3. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan, olumsuz sağlık raporu alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.
 4. Milli Savunma Üniversitesinin 2021 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, SBÜ’ye başvuruda da geçerli sayılacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin