JGK Uzman Erbaş Alımında Uygulanacak Sınavlar

0
332
Jandarma Genel Komutanlığı Uzman

Adaylar, bu yazımızda sizlere Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alımında Uygulanacak Sınavlar hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alımında Uygulanacak Sınavlar

a. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, hesap makinesi, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar sınav alanına alınmayacaktır. Sınavlar beş aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.

Ön sağlık muayenesi;

(a) Uzman erbaş adaylarının en az 167 cm. boyunda ve Tablo-2’deki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı,
(b) Düztaban, kundura veya güvercin göğüs, omurgasında şekil bozukluğu, renk körlüğü, şaşılık olup olmadığı,
(c) Vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşünün kusursuz olup olmadığı,
(ç) Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı veya bozukluğu, yara, yanık veya ameliyat izi ve leke bulunup bulunmadığına bakılır.
(d) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik yetenek sınavına alınır.

Sınav, Test ve Mülakat İşlemleri;

(a) Başvuruların alınmasını müteakip adaylar KPSS puanları doğrultusunda kendi içlerinde sıralanır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama, genel için belirlenmiş taban puanının en az %80’ini almış olmak kaydıyla diğer adaylardan ayrı olarak yapılır. Son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme sınavlarına çağırılır.
(b) Lise ve dengi okul, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS notu istenir. İlköğretim ve dengi okul mezunları için istenmez. KPSS notu olan adaylarda seçme sınavlarına çağrı KPSS’den almış oldukları puana göre yapılır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama diğer adaylardan ayrı olarak yapılır.
(c) Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not 50 (elli) puandır. Fiziki yeterlilik testi 35 (otuzbeş) puan (400 m. Koşu 15, uzun atlama 5, mekik 5, barfiks 10); mülakat sınavı 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.
(ç) Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları not toplamının en az 30 (otuz) puan olması esastır. 29 (yirmidokuz) ve daha az puan alan adaylar başarı sıralamasına alınmazlar.

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (spor testi);

(a) Uzman erbaş adaylarının fiziki yeterlilik testi Tablo-4’te belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlilik testinde herhangi bir branştan barajı geçemeyen adaylar elenerek mülakat ve uygulama sınavına alınmazlar.
(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.
(c) Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli durum bildirir hekim raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),
(ç) Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

Uygulama Sınavı;

Mesleki nitelikli (lojistik alt branşında) başvuran ilköğretim (ortaokul), ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların değerlendirilmesi 50 (elli) puan üzerinden olacak şekilde bir uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Başarı sıralaması yapılırken uygulama
sınav notu kullanılır. Adayın başarılı olabilmesi için uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puan ve üzerinde puan alması zorunludur. Uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puandan daha düşük puan alan adaylar seçme sınavlarına alınmazlar.

Mülakat Sınavı;

(a) Yazılı, ön sağlık muayene, FYT (spor) ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.
(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav, mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, sorucevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 (on beş) puan üzerinden değerlendirilir, mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.

Başarı Sırasının Belirlenmesi İşlemleri;

(a) Uygulama sınavı yapılmayacak olan (jandarma, sıhhiye, MEBS, havacılık, at bakıcısı, bot serdümeni) branşlara yönelik başvuru yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların değerlendirilmesi KPSS puanının %50’si+FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır.
(b) Uygulama sınavı yapılacak olan mesleki nitelikli (lojistik alt branşları, bando) branşlara yönelik başvuru yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların değerlendirilmesi Uygulama sınav notu+ FYT+Mülakat Notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır. Adayların başvuru esnasında başvuru sistemine giriş yaptıkları KPSS notları, seçme sınavlarına çağırılma sıralamasında kullanılacak olup, başarı sıralamasının yapılmasında kullanılmayacaktır.
(c) Uygulama sınavı yapılacak olan mesleki nitelikli (lojistik alt branşları) ilköğretim (ortaokul) mezunu adayların değerlendirilmesi ise Uygulama sınav notu+ FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır.
(ç) Başarı notu 55 (elli beş) ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır ve yüksek puan alandan başlamak suretiyle, kontenjan içine girenler tespit edilir.
(d) Sınavlar sonucunda başarı notu doğrultusunda asıl, yedek ve kontenjana giremeyenler olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
(e) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarına ayrılan kontenjandan başvuran adayların, asıl ve yedek sıralaması diğer adaylardan ayrı olarak yapılır.
(f) Başarı notlarının aynı olması durumunda;
(1) Mesleki nitelik ve özel ihtisas gerektiren lojistik alt branşı haricindeki alt branşlar için sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, bunların eşitliği halinde, FYT puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde mülakat puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
(2) Lojistik alt branşı için sırasıyla; uygulama sınav puanı yüksek olana, mülakat puanı yüksek olana, FYT puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilir.
b. Belge inceleme, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi (spor testi), uygulama sınavı ve mülakat sınavı aşamalarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sağlık raporu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanacaktır.
c. Sınav sonuçlarına yönelik posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, sınav sonuçları ile ilgili https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numarasının değiştirilmemesi önem arz etmektedir. Bu hususta dilekçe ile sonradan yapılan müracaatlara işlem yapılmayacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin