Jandarma genel komutanlığı 75 subay-astsubay alımı yapacak

0
456
Jandarma genel komutanlığı 75 subay

Subay-Astsubay Adayları, bu yazımızda sizlere Jandarma genel komutanlığı 75 subay-astsubay alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma genel komutanlığı 75 subay-astsubay alımı yapacak

a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda J.Gn.K.lığına;

(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 33 [(30)’u erkek, (3)’ü kadın] öğrenci,
(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 2 (erkek) öğrenci,
(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 40 [(39)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.

b. İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrenciler muvazzaf tabip subay ve muvazzaf diş tabibi subay, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olan öğrenciler ise muvazzaf sağlık astsubayı olarak Jandarma Genel Komutanlığında görev yapacaktır.

c. ÖSYM tarafından SBÜ Gülhane Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi ile Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna yerleştirilen adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesinde (Beytepe/ANKARA) seçme sınavlarına (Fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat) tabi tutulacaktır.

ç. Adayların; TABLO-1’deki boy ve kilo sınırları içerisinde olması, TABLO-2’de gösterilen fiziki yeterlilik parkurunu verilen süre içerisinde başarı ile tamamlaması, mülakatta başarılı olması, uygun sağlık raporunu alması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması ve bu duyuru metninin 2’nci maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gereklidir.

d. Adayların faaliyet takvimine uygun olarak hareket etmeleri, hak kaybına uğramamaları açısından önem arz etmektedir.

SBÜ (J.GN.K.LIĞI ADINA) GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Nişanlı, evli, hamile, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

m.Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen Tablo-1’de yer alan yaş-boy-kilo-vki sınırları içerisinde yer almak [Tablo-1’in açıklama bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

n. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden “ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” kararlı sağlık raporu almak.

ö. SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokuluna İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına eğitim ve öğretim görmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirilerek kesin kaydını yaptırmak.

p. JSGA veya ilgili yükseköğretim kurumlarının temin merkezleri tarafından yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

r. İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek. (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra)

s. Adayların başvuru şartlarından herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

Götürülecek Belgeler

Sınava çağrılacak adaylara ayrıca bildirilecektir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin