Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları

0
2053
Jandarma genel komutanlığı en az lise
Jandarma genel komutanlığı en az lise

Astsubay/Subay Adayları , bu yazımızda sizlere 2022 Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları hakkında bilgiler vereceğiz.

2022 Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları

Değerli Jandarma Astsubay alımı ve askeri mülakatlara girecek arkadaşlar sizler için çıkmış bazı soruları cevaplandırdım. Elimden geldikçe soruları cevaplayıp buradan yayınlamaya çalışacağım. Yazımın sonunda sizlere bu alanda kaliteli bir uygulamayı önereceğim. İçerisinde yüzlerce soru olan ve kendinizi ifade etmenizi sağlayacak güzel bir uygulamadır.

Yükte hafif pahada ağır deyimini açıklayınız?

Taşınması kolay olan, değerli eşya (altın, elmas, para gibi.) “Görünüşüne aldanma, yükte hafif pahada ağırdır.” “Kız; yükte hafif, pahada ağır şeyleri fazlaca aldırmış.”

Kuva-yı Millîye ruhu nedir?

İşgallere karşı yurdun her yerinde kurulan cemiyetlerle, bunların düzenlediği mitinglerle, silahlı direniş örgütleriyle varlığını kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi, Kuva-yı Millîye ruhu olarak adlandırılır.

Siyasetname hakkında bilgi veriniz?

Siyasetname veya Siyeru’l-mülk, Nizamülmülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu eser. Eserde yoğun bir dinî bağlam içerisinde genelde devlet işleri, devlete ve hükmetmeye dair temel ilke ve düşüncelere yer verilir.

Kuvâ-yi Milliye nedir?

Kuvâ-yi Milliye, Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir

Balta Limanı Antlaşması hakkında bilgi veriniz?

Balta Limanı Antlaşması Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde imzalanmıştır. 8 Ekim 1838’de ilk önce Kraliçe Victoria tarafından daha sonra da Sultan 2. Mahmut tarafından onaylanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi neden soğuktur?

Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklimin hakim olduğu bölgedir. İklim nedeniyle zaten kışlar bir hayli soğuk geçer. Doğu Anadolu da dağlık bölge olduğu için yükselti daha da fazla soğuk olmasına neden olur. Yani soğuk olmasının temel nedeni iklim ve yükseltidir

İnönü Savaşları adını nereden almıştır?

İnönü ilçesine adı Batı Cephesi Kumandanı İsmet (Paşa) İnönü’den gelmemiştir. Tam aksine; 1. Ve 2. İnönü savaşları nedeni ile Atatürk tarafından İsmet Paşa’ya İnönü soyadı verilmiştir.

Mahatma Gandi kimdir?

Mohandas Karamçand Gandi, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri. Görüşleri Gandizm olarak anılır. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.

Marmara Bölgesi’nin Genel Özellikleri nelerdir?

1. Yükseltisi en az olan bölgedir. 2. Ekili – dikili arazi oranı %30 ile 1. sıradadır. 3. İklimler arasında geçiş özelliğine sahiptir. Bu sebepten tarım ürünleri çeşidi fazladır. 4. Genel orman dağılımında %11,5 ile 4. sıradadır. 5. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde 1. sıradadır. 6. Nüfus ve nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme bakımından başta gelir. 7. Sanayi tesisleri (%50) ve enerji tüketiminde 1. sıradadır. 8. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir. 9.Turizm gelirleri en yüksek olan bölgedir. 10. Kıtalar ve denizler arasında geçiş özelliğine sahiptir.

Yaban adlı eser kime aittir?

Yaban (roman) Yaban, Türk edebiyatında aydın-halk arasındaki uçurumu açık ve kaygıdan uzak şekilde ele alan nadir romanlardan biridir. Yaban, Yakup Kadri’nin zincir romanları içinde bir yerde düşünülebilir ama farklılığı bu zincir içinde ilk defa Anadolu’dan bir bakışın romana hakim olmasıdır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin