2023 JAMYO fiziki yeterlilik parkuru resimli anlatım (GÜNCEL)

0
3124
2022 JAMYO Astsubay Öğrenci
2022 JAMYO Astsubay Öğrenci

Asker Adayları, bu yazımızda sizlere 2023 JAMYO Astsubay Öğrenci Alımı Fiziki Yeterlilik Parkuru Resimli Anlatım hakkında bilgiler vereceğiz.

2023 JAMYO Astsubay Öğrenci Alımı Fiziki Yeterlilik Parkuru Resimli Anlatım

1. Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 27 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 70 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

2. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) metre genişlikte olacaktır.

3. Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

a. Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

b. Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (Sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

c. Ağırlık taşıma etabında, adaylar 30 Kg (15×2) ağırlığındaki 2 kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. [Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitiş süresine

(1) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalarda ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) saniye ilave edilecektir.]

ç. Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. [Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa
dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (4) saniye ilave edilecektir.] Topun aday tarafından herhangi bir şekilde yerinden çıkarılması durumunda topu yerine
koymak zorundadır. Koymaması durumunda bitirme süresine (2) saniye ilave edilecektir.

d. Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapmayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

e. Slalom koşu etabında (6) adet slalom çubuğu (Çubuklar 1,3 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır.) dışından dolaşarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.

f. Engel etabında (4) adet engel (Üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir.) üstten alttan, üstten alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (Engel çubuğunun her bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

g. Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddüde düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

ğ. Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

h. Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını aynı parkurda tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

ı. Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elemanının görüşünü alarak karara bağlar.

i. Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

4. Jandarma personeli aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik aşamasında jandarma mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından jandarma mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur.

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin