İstanbul medeniyet üniversitesi sözleşmeli personel alacak

0
421
İstanbul medeniyet üniversitesi
İstanbul medeniyet üniversitesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İstanbul medeniyet üniversitesi sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

İstanbul medeniyet üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)
3) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olması gerekmektedir.
4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)
5) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece
bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları
geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1- Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-Devletten alınacak)
2- Nüfus Cüzdan Örneği
3- Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)
4- KPSS 2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)
5- Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı)
6- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin