İskenderun teknik üniversitesi 18 güvenlik görevlisi alacak

0
405
İskenderun teknik üniversitesi 18 güvenlik
İskenderun teknik üniversitesi 18 güvenlik

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İskenderun teknik üniversitesi 18 güvenlik görevlisi alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

İskenderun teknik üniversitesi 18 güvenlik görevlisi alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

 Adayların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı gün itibariyle 15 (Onbeş) gün içerisinde https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar internet adresinde bulunan Başvuru Dilekçesi ve Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle başvuruda istenen belgelerle birlikte 06 Aralık 2022 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (İSTE Merkez Kampüsü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası Kat:3) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi sonunda, müracaatta bulunanların belgeleri ilgili komisyonca incelenerek değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

 Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Santral: 0.326 613 56 00 – 613 70 80 – 617 82 76 Dahili: 1204 – 1207 – 1209 telefon numaraları hattından yardım alabilecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Dilekçesi (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar)
2. Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (fotoğraflı), (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar)
3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
4. 2022 KPSS Sonuç Belgesi, (ÖSYM web sayfası https://www.osym.gov.tr/ üzerinden alınacak okunaklı ve karekodlu belge)(Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır),
5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilir. Tecil, muafiyet veya askerliğin yapıldığına dair belgelerde, ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiş ise askerlik şubesinden askerlik durum belgesi alınacaktır.)
7. Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı). (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
9. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devlet’ten alınan karekodlu, noter onaylı sureti veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü örneği)
10. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-Devlet sistemi üzerinden SGK sayfasından “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” başlığı altında “Barkodlu Belge Oluştur” sekmesinden alınmaktadır.) Sigortalı hizmeti olan veya olmayan tüm adaylar bu belgeyi teslim etmek zorundadır (Barkodu/Karekodu okunaklı). SGK tescil ve hizmet dökümü belgesinde son bir yıl içinde kamuda sigortalı hizmeti görülenler (İŞKUR dahil) belirtilen belgeyi eklemeleri gerekmektedir.
11. Son 1 (bir) yıl içinde kamu kurumlarında çalışması bulunanların, hangi statüde çalıştıklarını ve ne şekilde işten ayrıldıklarını gösterir ilgili kurumdan alacakları onaylı belge.
12. Özel güvenlik kimlik kartı. (5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.),
13. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)( Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak zorundadır)
14. İlgili pozisyonlara başvuran adayların ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Üniversitemizi web sayfasında bulunan “Aydınlatma Metni” ne, https://iste.edu.tr/kvkk/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşabilecek olup, aynı sayfadaki “Açık Rıza Beyanı” formunu imzalayarak başvuru dilekçesi ekinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi ve Başvuru Başlangıç Tarihi  06 Aralık 2022
Son Başvuru Tarihi 20 Aralık 2022
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 06 Ocak 2023
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 20 Ocak 2023
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin İtiraz Tarihleri 23 Ocak 2023 – 27 Ocak 2023
İtirazların Değerlendirilmesi 30 Ocak 2023- 03 Şubat 2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi www.iste.edu.tr
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin