İçişleri Bakanlığı 1215 Güvenlik Görevlisi Alımı

1
133
ÖGG Temel eğitim sonrası kimlik
ÖGG Temel eğitim sonrası kimlik

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İçişleri Bakanlığı En Az 4 Bin 101 TL Maaş ile 1215 Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

İçişleri Bakanlığı En Az 4 Bin 101 TL Maaş ile 1215 Güvenlik Görevlisi Alımı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 19 Haziran 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 1215 Güvenlik Görevlisi Alımı yapılacaktır.

Adaylar;  Bakanlığın  ( www.icisleri.gov.tr )  internet  adresinde  yer  alan  lisans mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B  Sözleşmeli  Personel  Lisans  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  İş Talep  Formu”na,  ön  lisans  mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B  Sözleşmeli  Personel  Ön Lisans  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  İş  Talep  Formu”na  lise  mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine  uygun  olanı  seçerek,  21-25  Haziran  2021  tarihleri  arasında  ilgili  sınav  duyurusu bölümünde  yayımlanacak  olan  başvuru  linki  aracılığıyla  e-Devlet  şifresi  ile  erişip  elektronik ortamda  müracaat  edeceklerdir.  Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecektir. Başvurular   e-Devlet   şifresi   ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur.  Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla   geçerlilik   süresi   dolmamış   özel   güvenlik   görevlisi   kimlik   kartını   manuel   olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2 – Giriş  (Sözlü)  sınavının  yapıldığı  yılın  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  35  yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

4 – ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans  mezunları  için  KPSSP  (3),  ön  lisans  mezunları  için  KPSSP  (93)  ve  lise  mezunları  için KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak  olan  puan  sıralamasına  göre  ilan  edilen  pozisyon  sayısının  4  (dört)  katı  adayın içerisinde bulunmak,

5 – Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacaktır.  Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 – Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak  görev  yapmakta  iken  sözleşmesi  feshedilen  adayların  başvuru  tarihi  itibarıyla  bir  yıllık bekleme  süresini  tamamlamış  olmaları  gerekmektedir.

Başvuru Özel Şartları

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması,

1 Yorum

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin