İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin 488 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

0
300
İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin
İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin 488 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin 488 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 01-07.02.2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

Başvuru Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
f) Özel şartlar bölümünde anılan unvan ve sürelerde çalışıldığının belirlenmesinde SGK Barkotlu hizmet dökümünde unvan kodları ve/veya kurumdan alınan ve unvan süre bildiren çalışma belgesi esas alınacaktır.

Başvuru Özel Şartlar

Yazılım Mimarı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az on iki (12) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde takım lideri, koordinatör veya proje mimarı olarak toplam en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
ç) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
f) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
h) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
ı) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
j) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
o) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
ö) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, bu araçların yöneticiliğini (“Admin” liğini) yapmış olmak ve bu araçların sürüm yükseltme süreçlerinde bulunmuş olmak,
p) Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,
r) Oracle Fusion Middleware ürünlerine hakim olmak,
s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,
ş) Teknik şartname hazırlık çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Sistem Mimarı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl sistem ve veritabanı yönetimi projelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak,
ç) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Linux üzerinde yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da PostgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak,
e) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
f) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
g) Sunucu, depolama ve sanallaştırma mimarilerine hakim olmak,
ğ) Veri merkezi altyapı bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Global ve lokal servis sağlayıcıların bulut teknolojileri ürünlerine hakim olmak,
ı) En az 5 yıl Bilgi Teknolojileri alanında teknik ekip yöneticiliği yapmış olmak,
i) Application Performance konularında bilgi sahibi olmak,
j) Küme halinde sistemler ve uygulamalar ile çalışmış olup mimarisinin tasarımın oluşturulması, konfigürasyon ve kurulum konusunda deneyim sahibi olmak, (ElastichSearch, Casandra, Grafana, Prometheus, Redis, Mongodb vb.)
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Kıdemli Ağ Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 5 (beş) yıl omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, DDOS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 10.000 (on bin) kullanıcı/cihaz yönetilen bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak,
e) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,(F5,Citrix)
f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,
ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
h) Network Packet Broker cihaz cihazları kullanımı hakkında ve bilgi tecrübe sahibi olmak,
ı) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,
i) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
l) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim ve saha tecrübesine sahip olmak,
m)Video Konferans sistemleri ve kripto cihazları yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
n) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikası sahip olduğunu belgelemek,
o) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Security ( CCNP Security ) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
ö) Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
ç) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hâkim olmak,
d) EJB 3.X kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
e) REST web servis, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Coherence ve CohSQL konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Oracle ve PostgreSQL veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
h) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
ı) OpenLayers ve/veya LeafLet konularında tecrübe sahibi olmak,
i) JMS topic/queue sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
j) WebSocket programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak,
l) Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Kıdemli Veri Aktarım Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL uzmanı, Veri uzmanı, Veri Ambarı Uzmanı, Raporlama Uzmanı, İş Zekası Uzmanı vb. pozisyonların birinde olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) SAP BI, SAP BO ve PowerBI vb. platformlarından herhangi birinde tecrübe sahibi olmak,
ç) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) ETL işlemleri kullanarak datanın kaynak sistemden hedef sisteme transferini gerçekleştirebiliyor olmak,
e) ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirmiş olmak,
ğ) İlişkisel Veritabanları (DB2, Oracle, MSSql vb.) hakkında deneyimli olmak,
h) Veri ambarı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri dönüşümü, veri entegrasyonları, veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi sahibi olmak,
ı) Veri aktarım işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama yapabiliyor olmak,
i) Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip ve çözüm odaklı olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

a) Muhasebe, Gelir, Taşınır uygulama ve iş akışlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Kıdemli Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az beş (5) yıl iş tecrübesi olmak,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java yada Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google Developers Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile grafik düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 5 (beş) yıl omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 10.000 (on bin) kullanıcı/cihaz yönetilen bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
h) Network Packet Broker cihaz cihazları kullanımı hakkında ve bilgi tecrübe sahibi olmak,
ı) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,
i) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
l) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m)Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP) sertifikası sahip olduğunu belgelemek,
n) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
o) Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

Kıdemli Sistem Uzmanı Kategori A (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 10.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 5 (beş) yıl sistem yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ç) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
e) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
g) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Aşağıdaki sertifikalardan en az 3’üne sahip olduğunu belgelemek:
1. MCITP -Server Administrator,
2. MCITP -Enterprise Administrator,
3. MCSA -Windows Server,
4. MCSE -Core Infrastructure,
5. VMware Certified Professional.

Kıdemli Sistem Uzmanı Kategori B (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
ç) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
d) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
e) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak, (Zabbix vb.)
g) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,
ğ) Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servislerini yönetme kabiliyetine sahip en az 5000 adet Client bulunduran bir Sistemi yönetmiş olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine, yoğun iş temposuna ve iletişimine uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a) WEB ve Masaüstü uygulamalar için CI/CD pipeline ortamının (yazılım kurulum altyapısı dâhil) ve gerekli araçların geliştirilmesi/sağlanması ve bu araçların idamesinin yapılması,
b) Container platformlarının yönetimi ve idamesi, (özellikle Docker)
c) Maven, Selenium araçları ile çalışmış ya da bilgi sahibi olmak.

Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Java Uygulaması Geliştirme Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim olmak,
h) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Veritabanı Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) Linux üzerinde yüksek erişilebilir mimaride kurulu olarak çalışan büyük ölçekli PostrgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak,
ç) PostgreSQL yüksek erişilebilirlik, kümeleme, yedekleme, yük dengeleme vb amaçlar için kullanılan Patroni, Consul, etcd, pgpooler, haproxy vb. açık kaynak servislere ve çalışma mantıklarına hakim olmak,
d) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) AlwaysOn, Mirroring, Failover Cluster gibi teknolojilerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
g) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında hakim  olmak,
ğ) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
i) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Entegrasyon Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim personeli olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) Öncelikle Oracle Api Gateway olmak üzere, IBM DataPower , Apache Servicemix, Redhat Fuse, Mule ESB, Oracle Service Bus, Microsoft Biztalk, Tibco ESB., CA Layer7, Apigee, Apinizer, KrakenD ürünlerinden en az birini kullanmış olmak,
ç) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) C#, Web API, NET Framework, Net.Core, konularında konusunda en az 3 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) PL/SQL ve SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
f) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ğ) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a) XML,XSL,JSON,XQuery ve XPath konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş Analisti Uzmanı  (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak,
c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
ç) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,
e) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
k) Tercihen görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak,
l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş tecrübesi olmak,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google Developers Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile grafik düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Başvuru Sırasında Gerekli Olan Belgeler

a) Özgeçmiş,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Buna göre; Genel ve özel şartlar bölümünde anılan unvan ve sürelerde çalışıldığının belirlenmesinde SGK barkotlu hizmet dökümünde unvan kodları ve/veya kurumdan alınan ve unvan süre bildiren çalışma belgesi esas alınacaktır.
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Ücret

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (11.488,07) ÖZEL ŞARTLAR başlığı  altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin