İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin 220 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

0
359
İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin 220 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

İçişleri Bakanlığı Brüt 11 Bin 220 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 (onyedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Özel Şartları

Kıdemli Yazılım Mimarı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az dokuz (9) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
d) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olduğunu belgelemek,
f) En az 2 yıl Takım liderliği yapmış olmak ve bunu belgelemek,
g) MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
j) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
l) JQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
m) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
n) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
o) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Microsoft SharePoint konusunda tecrübeli olmak,
r) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
s) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
t) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,

u) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;
i. MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate
ii. MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer

v) Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak;
 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions veya Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions sınavlarından birini geçmiş olduğunu belgelendirmek,

Kıdemli Net Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
d) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
e) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,
f) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL, DB2 veri tabanlarından en az ikisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
j) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function yazabilmek,
l) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
m) TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
n) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
o) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olduğunu belgelemek,
p) Agile yönetim metodolojilerinden Scrum hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek,

q) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;
 MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate
 MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer

r) Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak;
 En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
 En az 3 (üç) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,
 Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 3 (üç) tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,
 Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Kıdemli Net Uygulama Geliştirme Uzmanı (6 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,
d) Javascript, jQuery, CSS, Bootstrap, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve deneyimli olmak,
e) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanılmış olmak,
f) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) REST, WebApi, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
m) Güncel Javascript Framework (Vue JS, Angular, React vb. ) kütüphanelerinden en az birisini biliyor olmak,
n) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function yazabilmek,
o) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
p) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
q) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

Uygulama Geliştirme Uzmanı  (7 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
e) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
f) Güncel Javascript Framework (jQuery, Vue JS, Angular, React vb. ) kütüphanelerinden en az birisini biliyor olmak,
g) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,
h) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,
i) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
k) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Yazılım Test Uzmanı – (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yazılımcı veya yazılım test uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
c) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,
d) Yazılım geliştirme, yaşam döngüsü ve BT destek süreçlerine hâkim olmak,
e) Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak,
f) Devops süreçlerine hâkim olmak,
g) En az temel düzeyde veritabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
j) Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
k) Tercihen Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Tercihen ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikasına sahip olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğini belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),
e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığında belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
f) Adayların başvuruda bulundukları pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Adaylar başvurularını 31.01.2022 – 07.02.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin