İçişleri Bakanlığı 1772 Personel Alımı Yapacak!

0
367

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere İçişleri Bakanlığı 1772 Ortaöğretim-Önlisans-Lisans Personel Alımı  hakkında bilgiler vereceğiz.

İçişleri Bakanlığı 1772 Ortaöğretim-Önlisans-Lisans Personel Alımı

İç İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde çalıştırılmak üzere 22 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav ile 1772 personel alımı yapacağını ilan etmiştir.

İç İşleri Bakanlığı 1772 Ortaöğretim-Önlisans-Lisans Personel Alımı başvuru yapacak olan adaylar 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında bakanlığın www.icisleri,gov.tr adresli internet sitesi üzerinden E-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular E-Devlet şifresi ile yapılacağından www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur.

İş Talep Formu elektronik ortamda doldurulup hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının ardından “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basılmalıdır. Bilgilerin eksik veya hatalı olduğunu fark eden adaylar 29 Ocak 17:30’a kadar bilgilerini güncelleyebilirler. Müracaatlar elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından bizzat posta, mail veya faks yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgilere bakanlığa ait www.icisleri.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

Genel Şartlar

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin