Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 Sözleşmeli Personel Alacak

0
410
Hazine ve Maliye Bakanlığı 136

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 Sözleşmeli Personel Alacak

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıdaki tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Adaylar başvurularını, 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

a) Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

ğ) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve

I – Lisans mezunları için KPSS-P3 türünden en az 70 puan,
II – Önlisans mezunları için KPSS-P93 türünden en az 70 puan,
III – Ortaöğretim mezunları için KPSS-P94 türünden en az 70 puan, almış olmak,

h) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

Başvuru Özel Şartları

a) Avukat pozisyonu için;

• Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
• Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Büro Personeli (Maliye/Muhasebe) pozisyonu için;

• Maliye; Muhasebe; Bilgisayar Destekli Muhasebe; Bilgisayarlı Muhasebe; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama; Finans ve Muhasebe; İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak,

c) Büro Personeli (Adalet) pozisyonu için;

• Adalet; Adalet Meslek Eğitimi; Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak,

d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

• Güvenlik; Güvenlik Bilimleri; Güvenlik Hizmetleri; Güvenlik ve Koruma; Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması; Özel Güvenlik ve Koruma; Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

e) Tekniker (Elektrik/Elektronik) pozisyonu için;

• Elektrik; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Elektrik Teknolojisi; Elektrik ve Elektronik Teknolojisi; Elektrik-Elektronik; Elektrik-Elektronik Teknikerliği; Elektrikli Cihaz Teknolojisi; Elektronik; Elektronik Teknolojisi; Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,

f) Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar; Bilgisayar Bilimleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Operatörlüğü; Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği; Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi; Bilgisayar Teknolojisi; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak,

g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

• İklimlendirme Teknolojisi/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi; İklimlendirme-Soğutma; Soğutma Tesisatçılığı/Soğutma Tesisatı; Soğutma ve Havalandırma önlisans programlarının birinden mezun olmak,

h) Tekniker (Makine) pozisyonu için;

• Bilgisayar Destekli Makine; Bilgisayar Destekli Makine-ResimKonstrüksiyon; Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı; Makine; Makine
Motor; Makine Resim ve Konstrüksiyonu; Makine-Resim Konstrüksiyon/ Makine, Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

i) Tekniker (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;

• Doğal Gaz ve Isıtma/Doğalgaz ve Isıtma; Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi; Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi; Gaz ve Tesisatı Teknolojisi; Sıhhi Tesisat; Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz; Tesisat Teknolojisi; Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

j) Tekniker (Haberleşme) pozisyonu için;

• Elektronik Haberleşme; Elektronik Haberleşme Teknolojisi; Haberleşme; Haberleşme Teknolojisi; Telekomünikasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak,

k) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

• İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

l) Tekniker (Grafiker) posizyonu için;

• Bilgisayar Destekli Tasarım; Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon; Grafik; Grafik Tasarımı; Grafik ve Reklamcılık; Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak,

m) Destek Personeli pozisyonu için;

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, gerekmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin