Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli 20 Personel Alımı

0
452

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli 20 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli 20 Personel Alımı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 19 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere sözleşmeli 20 sağlık personeli alınacaktır.

Başvurular resmi gazete de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak olan adaylar başvuru işlemlerini üniversitenin resmi internet sitesi olan www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr adreslerden e-devlet sistemi ile yapacaklardır. Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Fotoğraf,
  • KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM web sitesinden barkodlu bir şekilde temin edilmeli),
  • Öğrenim belgesi (Diploma, mezuniyet belgesi veya e-devletten indirilecek geçici mezuniyet belgesi),

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin