PA 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI

0
434

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Sıra Tezli Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel/EA) I. Öğretim Kontenjan II. Öğretim Kontenjan
1 Kamu Güvenliği 65 70 10 10
2 İstihbarat Araştırmaları 65 70 15 10
3 İstihbarat Araştırmaları (İngilizce) 80 70 15 10
4 Suç Araştırmaları 65 70 10 10
5 Ceza Adaleti 65 70 10 10
6 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 15 10
7 Uluslararası Güvenlik 65 70 15 10

 

 

Sıra Doktora Programları Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel- EA) Kontenjan I. Öğretim
1 Kamu Güvenliği 70 70 10
2 Uluslararası Güvenlik 70 70 10
3 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 10

Başvuranların Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini şu bölümlerden/programlardan almış olması şartı aranır:

•    Antropoloji                                                            •    Maliye
•    Avrupa Birliği İlişkileri                                          •    Medya ve İletişim
•    Basın ve Yayın                                                       •    Politika ve Ekonomi
•    Coğrafya                                                                •    Psikoloji
•    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri            •    Radyo ve Televizyon
•    Ekonometri                                                            •    Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
•    Ekonomi                                                                 •    Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
•    Ekonomi ve Finans                                                •    Sinema ve Televizyon
•    Enerji Yönetimi                                                      •    Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler
•    Felsefe                                                                   •    Siyaset Bilimi
•    Gazetecilik                                                             •    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
•    Halkla İlişkiler                                                        •    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
•    Halkla İlişkiler ve Gazetecilik                               •    Sosyal ve Siyasal Bilimler
•    Halkla İlişkiler ve Tanıtım                                     •    Sosyoloji
•    Hukuk                                                                    •    Şehir ve Bölge Planlama
•    İktisadi ve İdari Bilimler Programları                  •    Tarih
•    İktisat                                                                   •    Uluslararası Ekonomi
•    İletişim                                                                 •    Uluslararası Ekonomik İlişkiler
•    İletişim Bilimleri                                                   •    Uluslararası Finans
•    İnsan ve Toplum Bilimleri                                    •    Uluslararası İlişkiler
•    İstatistik                                                                •    Yeni Medya ve Gazetecilik
•    İşletme                                                                  •    Yeni Medya ve İletişim
•    İşletme Yönetimi                                                  •    Yerel Yönetimler
•    Kamu Yönetimi                                                     •    Yönetim Bilimleri Programları
•    Kültür ve İletişim Bilimleri                                    •    Güvenlikle İlgili Programlar
•    Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Başvuru Tarihleri 26 Temmuz – 06 Ağustos 2021
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü /ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 16 – 20 Ağustos 2021
Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 13 – 17 Eylül 2021
Ders Ekle – Bırak 04 Ekim 2021
Güz Yarıyılı Başlangıcı 27 Eylül 2021

•    Yukarıdaki her bir program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
•    Programlara başvurular şahsen yapılacaktır.
•    Aday, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.
•    Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.

 

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması)
•    Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Bu belgeleri gireceği mülakat sınavı tarihine kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
•    06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programına başvurabilir.
2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır),
3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
4) ALES veya GRE/GMAT Sonuç belgesi (26 Temmuz 2016 tarihinde veya sonrasında açıklanan ALES sonuç belgeleri kabul edilecektir.)
5) Türkçe yüksek lisans ve doktora programı başvurularında; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)
•    Türkçe doktora programlarına başvurularda; sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil sınavları için, 26 Temmuz 2016 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.
•    Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
•    İngilizce tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan sadece İngilizce dilinde sınav sonuç belgesi kabul edilecektir.
6) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
7) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
8) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi,
9) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,
10) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,
11) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont,
12) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.
1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisinin ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması),
2) Not Döküm Belgesi (Transkript)
3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
4) Pasaportun aslı ve fotokopisi,
5) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,
6) Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,
•    Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
7) İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi,
•    Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.
•    İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
8) Doktora programlarına başvurularda anadillerinden farklı olmak üzere, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)
•    Doktora programlarına başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için sonuç açıklanma tarihi 26 Temmuz 2016 ve sonrası olan sonuç belgeleri kabul edilecektir.
9) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.
10) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
1)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması)
2)    Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.
3)    Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi.
4)    Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
5)    100 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yabancı uyruklu öğrenciler için 50 TL).

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ
Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü
IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası) 

*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

•    Ad-Soyad,
•    T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
•    “GBE Başvuru Ücreti” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin