Günün Özel Güvenlik Sınav Soruları – 25 | (13.05.2021)

Günün Özel Güvenlik Sınav Soruları – 25 | (13.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden hangisidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.