Gençlik ve spor bakanlığı 685 sözleşmeli personel alacak

0
154
Gençlik ve spor bakanlığı 685
Gençlik ve spor bakanlığı 685

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Gençlik ve spor bakanlığı 685 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Gençlik ve spor bakanlığı 685 sözleşmeli personel alacak

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, 685 Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
5. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
9. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan sadece 1 (bir) branş ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
Antrenörlük ile ilgili bilgilerin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2. Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
4. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin