Gelir İdare Başkanlığı KPSS Şartsız 70 Sözleşmeli Personel Alacak

0
426
Gelir idare başkanlığı 2000 personel
Gelir idare başkanlığı 2000 personel

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Gelir İdare Başkanlığı KPSS Şartsız 70 Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Gelir İdare Başkanlığı KPSS Şartsız 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 70 (yetmiĢ) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınav, sözlü olarak 18 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– Başvurulan sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin olarak, Tablo-1’de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
– Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Özel Şartlar

Java Yazılım Uzmanı I, II pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 İyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak,
 Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
 Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi sahibi olmak,
 OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
 Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) çalışmış olmak,
 JPA, Hibernate, Oracle, SQL/PLSQL, MSSQL çözümlerine hakim olmak,
 Javascript tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama ve yönetimi alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
 CI – CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Tercihen, muhasebe, finans, teknoloji veya benzer sektörlerde Java yazılım geliştiricisi olarak çalışmak ya da bu kapsamda çalışmayı istemek,
 Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen, yukarıda bilgi, tecrübe, deneyim sahibi olmak şeklinde belirtilen alanlara ilişkin çalışılan kurum, işyeri veya eğitim merkezi gibi yerlerden alınan belgeleri ibraz etmek.

Kıdemli Java Yazılım Uzmanı I, II, III pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 İlişkisel veri tabanı sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak,
 İyi seviyede SQL bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
 Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
 SOLID yazılım prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
 Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) çalışmış olmak,
 JPA, Hibernate vb. ORM teknolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
 Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi sahibi olmak,
 Analitik düşünerek problem çözmeye, işleri sonuca ulaştırmaya, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürmeye odaklı olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Javascript tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
 CI – CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 DevOps ve Maven veya Gradle konularında bilgi sahibi olmak,
 Unit test konusunda tecrübe sahibi olmak,
 TDD, BDD test stratejilerini anlama ve test odaklı geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
 MicroServis mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Lider Java Yazılım Uzmanı I, II, III pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 İlişkisel veri tabanı sistemleri hakkında deneyim sahibi olmak,
 İyi seviyede SQL bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
 Java dili ile yazım geliştirmiş olmak,
 SOLID yazılım prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 OOP, veri yapıları, algoritmalar ve yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
 Spring Framework (Spring MVC, Spring Cloud, Spring Boot, Spring Data, Spring Security) kullanarak yüksek performanslı platform geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Web Service teknolojileriyle (HTTP, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, JSON, XML vb.) çalışmış olmak,
 JPA, Hibernate vb. ORM teknolojileri konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,
 Jira, Confluence ve Git kaynak kontrol sistemi ile çalışmış veya bu konularda bilgi sahibi olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
 Javascript tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sourcetree ve Git uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
 CI – CD süreçleri hakkında, DevOps ve Maven veya Gradle konularında bilgi sahibi olmak,
 Unit test konusunda tecrübe sahibi olmak,
 TDD, BDD test stratejilerini anlama ve test odaklı geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
 MicroServis mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Cassandra, MongoDB gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Redis, Coherence, Kafka tarzı memory cache sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Web uygulamaları, tercihen React, responsive design, Javascript konularında tecrübe sahibi olmak,
 DevOps süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker mimarileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Hazelcast, RabbitMQ, Redis teknolojileri ile yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak.

– Yazılım Mimarı pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 DevOps süreçlerini yönetebilecek ve optimize edebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak bunlara ilişkin dokümantasyon faaliyetlerini yürütebilmek,
 CI-CD süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker teknolojilerine hâkim olmak, kurumsal bir ortamda Kubernetes cluster üzerinde uygulama konuşlandırma ve yönetim tecrübe sahibi olmak,
 Açık Kaynak Yazılım Geliştirme (Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Hibernate, JPA, Camel, Kafka, Apiman, Keycloak, JBoss Wildfly, Tomcat, Sonarqube) araçlarında deneyimli ve bilgi sahibi olmak,
 Genel uygulama mimarisi (Layered Architecture, Integration Architecture, Release Management, Security, Failover, Cluster, Scalability, Capacity Management, APMApplication Performance Monitoring) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Microservis, Domain Driven Design (DDM) konularında deneyim sahibi olmak,
 Single-Sign-on, Jwt ve OAuth2 authorization framework’leri konularında bilgi sahibi olmak,
 Hazelcast, RabbitMQ, Redis teknolojileri ile yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Çevik yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve bu süreçlerin kullanıldığı projelerde yönetim tecrübesine sahip olmak,
 Kaynak kod versiyonlama yönetimi ve alternatif yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Bilişim Sistemleri Uzmanı pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Yerel alan ağında en az 1.000 (bin) aktif kullanıcıya sahip Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bir bilişim sisteminde çalışmış olduğunu belgelemek,
 Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
 Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
 Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
 Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Temel ağ bilgisine sahip olmak,
 Veri merkezi yönetimi konusunda deneyimli olmak,
 İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Bilişim Ağları Uzmanı pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektördeki büyük ölçekli veri merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilgisayar ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
 Kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlardan en az biri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), sanal yerel alan ağ (VLAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Bilişim Sistemleri DevOps Uzmanı pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak,
tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 En az 1.000 (bin) aktif kullanıcıya sahip Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bilişim sistemleri merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
 Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
 Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli olmak,
 Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
 Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb) deneyimli olmak,
 Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
 Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,
 İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağda ve bilişim sistemleri içerisinde kullanılan/uygulanan güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Veri Tabanı Yöneticisi I, II, III pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Sybase veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda Tablo-1’de belirtilen sürede tecrübeye sahibi olmak,
 Sybase (ASE/IQ) veya PostgreSQL veri tabanlarının kurulum, konfigürasyon, bakım, güvenlik, yedekleme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
 T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
 Replikasyon ve yüksek hacimli veri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
 Tercihen Shell, Perl scripting gibi konularda deneyimli olmak,
 Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.

Uzman Veri Tabanı Yöneticisi I, II, III pozisyonu için;

 Fakültelerin 4 yıl ve üzerinde eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümleri ile yönetim bilişim sistemleri veya işletme, matematik, istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 Tablo-1’de belirtilen tecrübe süresi içerisinde, aşağıda yer alan alanlarda çalışmak, tecrübe sahibi olmak ve bunlara ilişkin belgeleri ibraz etmek,
 Sybase veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda Tablo-1’de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak,
 Sybase (ASE/IQ) veya PostgreSql veri tabanlarının kurulum, konfigürasyon ve versiyon yükseltme konularında kapsamlı bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı yedekleme politikaları oluşturma, yedekleme teknolojilerini kullanarak yedekleme prosedürleri oluşturma, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak,
 T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konularında ileri seviyede tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
 Büyük ölçekli veri merkezleri arasında Disaster Recovery çözümleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
 Veri replikasyonu teknolojileri konusunda (Warm StandBy, Multi-Site Availability (MSA), Logical-Streaming, Log Shipping vb.) tecrübe sahibi olmak,
 Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), Replication, Disaster Recovery mimarilerine hakim olmak, orta veya büyük ölçekli kurumsal bir projede bu alanlarda kurulum ve konfigürasyon konularında aktif rol almış olmak ve bunu belgelemek,
 PostgreSQL backup/restore konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (PgBackrest, Barman vb.)
 PostgreSQL monitoring uygulamaları (pgCluu, Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
 PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer vs.) tecrübe sahibi olmak,
 Veritabanı migrasyonu konularında deneyim sahibi olmak, tercihen PostgreSQL veri tabanına gerçekleşmiş en az bir göç projesinde aktif rol almış olmak ve bunu belgelemek,
 Veri ambarı (tercihen Sybase IQ) ETL süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Shell ve Perl scripting dillerinde ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
 Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.

İş Zekası Uzmanı I, II pozisyonu için;

 Fakültelerin dört yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler
fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 5.000 (beş bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim sistemindeki veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak Tablo-1’de belirtilen sürede çalışmış olduğunu belgelemek,
 Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
 SQL dillerinden en az birinde giriş-orta seviyede bilgi sahibi olmak,
 En az 1 yıl raporlama, veri analitiği veya iş zekâsı alanlarında iş deneyiminin olması ya da bu alanda eğitim almış olmak,
 İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak,
 Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak.

Kıdemli İş Zekası Uzmanı I, II pozisyonu için;

 Fakültelerin dört yıl ve üzerinde eğitim veren mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya iktisadi idari bilimler fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 5.000 (beş bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim sistemindeki Sybase IQ veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak Tablo-1’de belirtilen sürede çalışmış olduğunu belgelemek,
 Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve Tablo-1’de belirtilen sürede çalışmış olmak,
 İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 Büyük veri ortamında çalışmış olmak,
 İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
 Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
 Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
 Güçlü veri yönetimi becerilerine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip olmak,
 Veri ambarı modelleme deneyimine sahip olmak veya veri ambarı kullanarak raporlama yapmış olmak,
 İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak,
 Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak.

Sınav Başvurusu ve İstenecek Belgeler

– Başvurular; 13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp, 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sitesinde yer almaktadır.
– Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebileceklerdir.
– Sınav başvurusunda istenilecek belgeler;
 Eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,
 Son 3 (üç) ay içinde alınmış adli sicil belgesi,
 Mesleki tecrübeyi gösterir belge (SGK hizmet dökümü veya özel kurumlardan alınacak belge),
 Başvuru yapılan pozisyon için geçerli olan özel şartlarda belirtilen özel bilgi, ihtisas ve deneyime ilişkin belgelerdir.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin