Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alımı

0
307
Gaziosmanpaşa Belediyesi En Az

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Gaziosmanpaşa Belediyesi En Az Lise Mezunu 30 Zabıta Memuru Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Gaziosmanpaşa Belediyesi En Az Lise Mezunu 30 Zabıta Memuru Alımı

Gaziosmanpaşa Belediyesi 22 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 30 zabıta memuru alımı gerçekleştirecektir.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi – Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL) 31.05.2021 – 04.06.2021 tarihleri arasında saat 16.00’a kadar (mesai günlerinde saat 10.00 – 16.00 arasında) şahsen başvuruda bulunacaklardır. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü personelince aynı yerde yapılacak boy ve kilo ölçümü sonrası, geçerli şartlara sahip adaylar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Genel Şartları

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lise mezunları için 2020-KPSSP94; Ön Lisans mezunları için 2020- KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

Başvuru Formu Belediyenin resmi internet adresinden (www.gaziosmanpasa.bel.tr) temin edilecek olup;

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
 3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
 7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin