Gaziantep üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

0
501
Gaziantep üniversitesi sözleşmeli
Gaziantep üniversitesi sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Gaziantep üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Gaziantep üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
a) Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,
b) 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
c) 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
d) Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
e) Deneyim istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ile birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.) SGK hizmet dökümünde e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.
f) Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
g) Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
h) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
i) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
j) Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
k) Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.),
l) “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı
kazanan adaylardan istenecektir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
– Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Nöbet veya vardiya usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere ve Suriye’de bulunan birimlerimize kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
– İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin