Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
376

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Fırat Üniversitesi Önlisans-Lisans 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Fırat Üniversitesi Önlisans-Lisans 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Fırat Üniversitesi 5 Mart 2021 Cuma tarihli resmi gazete de yayımlamış olduğu ilanda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı gerçekleştirilecektir.

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapacak olan adaylar http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edilecek olan pozisyonlar için gerekli evraklar sisteme yüklenip, başvuru formu doldurarak işlem tamamlanmalıdır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlarda yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

Başvuru yapacak olan adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web sitesi aracılığıyla alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılının uygun olmaması taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Eczacı unvanı hariç 2020 KPSS B grubu sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Herhangi bir kurumda 4/B Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olmak,
 • 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Mezuniyet Belgesi (E-Devlet sistemi üzerinden indirilen mezuniyet belgesi veya diplomaların onaylı sureti)
 • Vesikalık fotoğraf,
 • Görev/Hizmet Belgesi,
 • Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran adaylardan istenmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin