Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 Personel Alımı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 Personel Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Eskişehir Teknik Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 26 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 26 Personel Alımı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere sözleşmeli 26 personel alımı gerçekleştirilecektir.

Başvurular ilanın resmi gazete de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. İstenilen belgeler ile beraber Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılacaktır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerden dolayı bu tarihler sonrasında gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Şartları

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) KPSS B Grubu puan sırası esas alınmak suretiyle (Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P3 puan türü, önlisans mezunları için 2020 yılı KPSS P93 puan türü, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS P94 puan türü) dikkate alınacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler

  • Başvuru formu (Üniversitenin resmi internet sitesinden temin edilecektir.),
  • Özgeçmiş,
  • Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,
  • 2 adet fotoğraf,
  • 2020 Yılı KPSS Sonuç Belgesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
  • Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.