Erzincan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Detaylar

0
570
Erzincan Belediyesi Zabıta

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Erzincan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Detaylar hakkında bilgiler vereceğiz.

Erzincan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Detaylar

Erzincan Altınbaşak Belediye Başkanlığı 2 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 5 Mayıs 2021 tarihi ile 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Altınbaşak Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi Belediye Caddesi No:13 Üzümlü/ERZİNCAN adresinde bulunan Altınbaşak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta veya mail yolu ile gerçekleştirilecek olan başvurular geçersiz sayılacaktır. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında belediye tarafından yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Ön Lisans 2020-KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı aslı veya ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu çıktı da alınabilir)
 • KPSS Sonuç belgesinin ÖSYM tarafından barkodlu çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olmadığına dair beyan,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf, (Bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi,

Sınav Yeri ve Zamanı

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 27.05.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere, Altınbaşak Beldesi Pınarbaşı Mah. Belediye Cad. NO:13 ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN adresinde bulunan Belediye Başkanlığımız Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin