Erciyes Üniversitesi 20 Personel Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi 20 Personel Alımı Yapacak

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Erciyes Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 20 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Erciyes Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 20 Personel Alımı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere en az ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular ilanın resmi gazete de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilecektir. Adaylar Erciyes Üniversitesinin resmi internet sitesi olan (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) adresinden iş talep formunu temin edeceklerdir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Posta yolu ile yapılan başvurular Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 Talas/KAYSERİ adresine iletilecek olup, eksik belge ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta veya kargo yolu ile gerçekleştirilen başvurularda gecikmelerden kurum sorumlu olmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

b) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

c) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

d) Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

e) Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanenin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

f) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

g) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

İlana Başvuruda Gerekli Belgeler

  • Öğrenim belgesi veya diploma (Barkodlu ve fotokopisi),
  • Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Barkodlu çıktı),
  • 1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),
  • İş talep formu,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.