2020 EKPSS Atama Puanları – Taban Puanlar!

0
391

EKPSS Adayları, bu yazımızda sizlere EKPSS Atama Puanları – Taban Puanlar – Lisans – Önlisans – Ortaöğretim hakkında bilgiler vereceğiz.

EKPSS Atama Puanları – Taban Puanlar – Lisans – Önlisans – Ortaöğretim

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Adaylar tercih kılavuzunu beklerken taban puanlar hakkında da araştırma yapmaya başladılar.

 Taban puanları 2019 yılına aittir. 2020 yılına ait taban puanlar tercih işlemlerinden sonra açıklanacaktır.

EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön lisans)

EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS Nedir? 

 “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına Kimler Girebilir?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir (“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınmış “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi “Hafif düzeyde (ÖGV)” ve üzeri olanlar dahil).

Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.

Diğer Başvuru Şartları

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin