Emniyet Genel Müdürlüğü 90 Hizmetli Memur Alımı

0
358

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Emniyet Genel Müdürlüğü 90 Hizmetli Memur Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü 90 Hizmetli Memur Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatlarına Kadrolu statüde personel (Hizmetli) alımı yapacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek atama için atama onayları hariç tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü 90 Hizmetli memur alım işlemleri için başvurulan ilin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi Sistemine kaydedilecek olup, başvuran adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sınavlara giriş sırasında onlara verilen “Başvuru Formunu” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetli alımı için merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 yılında yapılan KPSS P4 puanı esas alınacaktır. Sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanan adayların Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü 90 Hizmetli memur alımı başvuruları 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır

Adaylarda Aranacak Şartlar

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında

Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3) Başvuru Yeri ve Şekli

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin