Ege üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak

0
388
Ege üniversitesi 32 sözleşmeli
Ege üniversitesi 32 sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Ege üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Ege üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az yetmiş (70) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun
olması gerekmektedir. Gemi Adamı pozisyonuna başvuracak olan adaylarda bu şart aranmaz.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9) İlan edilen tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (20.07.1992 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)
10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; *
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/ Kimlik Kartına sahip olmak,
c) Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
d) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil) kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,
e) 170 cm’den kısa boylu olmamak.
f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-10=60’tan az olmaması gerekmektedir.)

Başvuru Şekli ve İstenilen Belgeler

1) Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe alım” hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 20.07.2022-03.08.2022 (23.59)
tarihleri arasında alınacaktır.
2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.
4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında eDevlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6) Başvuruda bulunacak olan adayların başvuru tarihi itibariyle alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur seçeneği kullanılmalıdır.) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
“Belgeler” alanındaki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7) Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 10. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır.
9) Gemi Adamı pozisyonuna başvuran adayların; ilanda istenilen belgelerini (ROC Belgesi, Temel STCW Belgesi gibi) “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
10) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
11) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
12) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
13) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin