Edirne Belediyesi Kadın ve Erkek 13 İtfaiye Eri Alımı

0
393

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Edirne Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Kadın-Erkek 13 İtfaiye Eri Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Edirne Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Kadın-Erkek 13 İtfaiye Eri Alımı

Edirne Belediyesi 12 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 13 itfaiye eri alımı gerçekleştirecektir.

26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan şartlarını taşıyor olmak,

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSS, Ön Lisans 2020 KPSS ve Ortaöğretim 2020 KPSS puan sınavlarından en az 60 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar gereğince erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda ise en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla kısım ile kilo arasında (+-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
 • Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Gerekli Evraklar

 • Başvuru Formu (https://www.edirne.bel.tr  adresindeki başvuru formu doldurulacaktır)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair belge,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin