Dokuz Eylül Üniversitesi Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı

0
86
şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

ÖGG Adayları kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Dokuz Eylül Üniversitesi Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞ-KUR) aracılığıyla Silahsız 12 Güvenlik Görevlisi Alımı gerçekleştirecektir.

Başvuru yapacak olan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca iŞKUR il Müdürlüklerinden / Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapabilirler.

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 11/05/2021 Salı günü saat: 10:30’da DEÜ Rektörlüğü – Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu (Cumhuriyet Bulv. No: 144 35210 Alsancak -Konak -İZMİR) adresinde yapılacaktır.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitenin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Genel Şartlar

1 – TÜRK vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Özel Şartlar

1- En az lise veya dengi okul en çok ön lisans mezunu olmak

2- 18-35 yaş arasında olmak

3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (Silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

4- Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak (Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.) Boy uzunluğuna göre kilo orantılı olmalıdır.

5- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

6- Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek (Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Foça, Urla gibi)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin