Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personeli Alımı Yapacak

0
359
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı ve yazılı/sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen
sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2021 ile 7-8-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uygulamalı ve yazılı/sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

Uygulamalı ve yazılı sınav 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2021 tarihlerinde, Dışişleri Bakanlığı, Balgat Ankara adresinde fiziksel olarak katılım ile gerçekleştirilecektir.

Sınav başvuruları, 5 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (h) bendi)
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Kıdemli Ağ Yöneticisi (1 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Güncel Microsoft Windows ve Linux Sunucularında bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
c) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
d) Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak,
e) Intrution Prevention System (IPS) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim ve saha tecrübesine sahip olmak,
h) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Merkezi log yönetimi SIEM ve log korelasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Muhtelif Antivirüs ve Endpoint Security yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
– Zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,
– Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak (Solarwinds, Zabbix, PRTG)
– Network standartlarının dökümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak, Visio üzerinde topoloji oluşturulmasında tecrübe sahibi olmak,
– Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
– Cisco, HP, Brocade, Enterasys, Huawei vb. ürünleri ile çalışmış olmak,
– Information Technology Infrastructure Library (ITIL) konusunda bilgi sahibi olmak,
– Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– ISO/IEC 27001/27002 hakkında bilgi sahibi olmak.

Aşağıdaki belirtilen sertifikasyonlardan en az iki adedine sahip olmak:

– CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
– OSCP (Offensive Security Certified Professional)
– Certified Ethical Hacker (CEH),
– Minumum Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya (CCIE) (Zorunlu)
– Check Point Certified Admin (CCSA),
– Check Point Certified Security Expert (CCSE)
– GIAC Penetration Tester (GPEN)
– GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)

Yazılım Geliştirici (2 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a) .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
b) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
c) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

– Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,
– Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
– Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Sistem Uzmanı (3 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
a) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
c) Failover cluster, Always-on ve High availability yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
d) Exchange, SQL Veri tabanı, SIEM Log Yönetimi, Siber Güvenlik ve Network konularından birinde uzmanlığı bulunmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak,

– Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak
– Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
– Microsoft SCOM, MIM, SSCM ve MECM sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
– İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
– Sistemlerin antivirüs, son kullanıcı güvenlik yazılımları ve güvenlik duvarı yönetimleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
– ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında aktif rol almak,
– Veri depolama sistemleri (EMC, IBM Spectrum Archive ve HP 3PAR ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
– Replication ve Backup konularında (Veeam) tecrübe sahibi olmak,
– Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
– Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
– Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
– Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
– Linux sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
– Load-balancing, Proxy yönetimi konularında tecrübeli olmak,

Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

– MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,
– MCSA: Windows Server 2016,
– MCITP: Enterprise Administrator,
– MCITP: Server Administrator.

Güvenlik Uzmanı (1 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
a) SIEM uygulamaları yönetimi, log analizi, uygulama ve network güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
b) SIEM mimari planlama, kurulum ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
c) Regular expression kavramına hakim olmak,
d) SIEM uygulamasında dashboard, raporlama ve korelasyonlar uygulanarak tehdit durumları için alarmlar oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak,
f) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim ve saha tecrübesine sahip olmak,
g) Linux ve Windows işletim sistemleri yönetimi ve problem çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Tercihen KVKK, ITIL, ISO27001 konularında bilgi sahibi olmak,
i) Tercihen Cisco CCNA ve güvenlik sertifikalarına sahip olmak

Yazılım Geliştirici (5 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
b) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde (Visual Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

– Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL dili sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak,
– Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,
– Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
– Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Başvuru için Gerekli Nitelik ve Belgeler

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600×800) ve Özgeçmiş,
b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,
f) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),
g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

– Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
– Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.
– Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
– Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
– Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

h) Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için
sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Sözleşme Ücretleri

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin