Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 14 Farklı Branşta Personel Alacak

0
389
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 14 Farklı Branşta Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 14 Farklı Branşta Personel Alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca
6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların Ekli 5 sayılı cetvelinde Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda personel alınacaktır.

Başvuru Genel Şartlar

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Başvuru Özel Şartlar

Sanatsal Yardımcı Eleman (Büro Personeli)

a) Yükseköğretim Kurumlarından Lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Grafiker)

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarım bölümünden mezun olmak,
b) Adobe programlarına hakim olmak, en az Adobe Photoshop, Adobe İllustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat programlarını kullanabilmek, Tasarım hazırlama planlama ve baskı sürecini takip edebilmek,
c) Tercihen en az 2 yıl tecrübesi olduğunu belgelendirmek veya yaptığı işlerden örnek getirebilmek,
d) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
e) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Programcı)

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden (Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme) mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Web Tasarımcı)

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Web Tasarımı ile ilgili bölümlerinden (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Dramaturg

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren dramatik yazarlık ve dramaturji bölümünden mezun olmak,
b) Yabancı dil sınavından (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça dillerinden en az birisinden C seviyesinde puan almak, (Birden fazla dil tercih sebebidir)
c) Yukarıdaki dillerden Türkçeye, Türkçeden de yazılı ve sözlü çeviri yapabilmek,
d) Bilgisayar kullanabilmek (Word ve Excel programlarını bilmek)
e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda yerel ve evrensel kültüre sahip olmak,
f) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Amiri

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, Sahne Sanatları ve Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Konduvit

a) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,
b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Suflör-Suflöz

a) Yükseköğretim Kurumlarından Lisans düzeyinde mezun olup, MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalarından en az birisine sahip olmak,
b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Işıkçısı

a) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,
b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Makinisti

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu olmak,
b) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Mekanikçisi

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Makine, Mekatronik bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,
b) Tercihen deneyimli olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Kadın Terzi (Sadece kadın adaylar başvurabilir)

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,
b) Tercihen deneyim sahibi olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Erkek Terzi (Sadece erkek adaylar başvurabilir)

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,
b) Tercihen deneyim sahibi olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Aksesuarcı

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu olmak,
b) Fiziki yapıları sağlam, ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularında genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Kuru Temizlemeci

a) En az lise mezunu olmak,
b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan ustalık veya kalfalık belgelerinden en az birine sahip olmak,
c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 07/03/2022-21/03/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Adayların, son başvuru tarihi olan 21/03/2022 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar, sınav başvurusunda hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır. Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler

1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş.
2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika ve denklik belgelerinden gerekli olanlar.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin