Devlet Su İşleri Brüt 11 Bin 221 TL Maaşla Bilişim Personeli Alımı Yapacak

0
309
Devlet Su İşleri Brüt

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Devlet Su İşleri Brüt 11 Bin 221 TL Maaşla Bilişim Personeli Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Devlet Su İşleri Brüt 11 Bin 221 TL Maaşla Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

AĞ UZMANI (2 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar
SİSTEM UZMANI (2 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar
KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar
KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresinden 17/01/2022-31/01/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)
d. Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrüben belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak. 

Başvuru Özel Şartları

1. Ağ Uzmanı  (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik (web) filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, ağ erişim kontrol cihazı (NAC) gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde ağ yönetimi personeli olarak fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Yerel Ağ Alanı (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Ağ Alanı (WAN), Kablosuz Yerel Ağ Alanı (WLAN), Sanal Yerel Ağ Alanı (VLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), IPSEC, SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Veri Merkezi Network alt yapıları, Ağ mimarisi dizayn ve entegrasyon, Topoloji oluşturma ve iyileştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Firewall, Omurga, Router, Switch, Web Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleme Cihazları (Load-Balancer) Kablosuz Ağ yapılandırması ve yönetimi konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. RADIUS, 802.1x, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) konularında bilgi, kurulum ve konfigürasyon tecrübesine sahip olmak,
h. Yeni Nesil Güvenlik duvarlarının(PaloAlto, FortiGate, CheckPoint vb..) İçerik (Web) Filtreleme, Application Control, IPS, SSL inspection, IPSec VPN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
j. Yazılım tanımlı ağ (SDN), yazılım tanımlı geniş alan ağı (SD-WAN), sızma ve stres testleri, şifreleme, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
k. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

Tercihen;

– 5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ve SIEM konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Windows ve Linux işletim sistemleri yönetici uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
– Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
– ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir süreçte aktif rol aldığını belgelemek,
– Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

2. Sistem Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a. En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde, sistem yönetimi personeli olarak fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b. Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Failover Cluster, Certification Autority konularında iyi derecede bilgi ve kurulum, konfigürasyon tecrübelerine sahip olmak,
c. Microsoft Hyper-V ve VMware sanallaştırma platformları konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Windows Server 2012 ve üzeri versiyonlardaki sunucu işletim sistemleri, Powershell ve Scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. SAN ve depolama sistemleri kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen büyük disk alanı çözümlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
f. Microsoft SCOM 2012 ile Microsoft SCCM 2012 ve üstü versiyonların kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Yedekleme ve Replikasyon konularında ve uygulamalarında (Avamar, Data Domain, Veeam, vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. E-posta Filtreleme yapılarının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Uç Nokta Koruma (Endpoint Protection) uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Sistem Yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
k.Güncel fiziksel sunucu donanımlarının konfigürasyonları ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

Tercihen;

– Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
– ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir uygulamada aktif rol aldığını belgelemek,
– Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
– Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. En az 10000 (on bin)  kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b. Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
c. Veri tabanı analizi, tasarımı, testi ve çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,
d. PostgreSQL veri tabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. PostgreSQL kurulum, replikasyon ve versiyon yükseltme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. PostgreSQL Performans izleme ve log analizinde deneyimli olmak,
g. Veri mimarisi tasarımı (pgBouncer, pgPool, master, slave vb.) veri modelleme, metadata yönetimi, veritabanı migrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
h. Veri tabanı yedekleme araçları (Backup and Recovery Manager – Barman, pgBackrest vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
i. Veri tabanı migrasyon araçları (Ora2pg vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
j. Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA – High Availability) ve Felaket Kurtarma (DR-Disaster Recovery) süreçlerinde uzman ve bu teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,
k. Linux düzeyinde veri tabanı scriptleri yazmış, bunları Linux Crontab’ a entegre etmiş olmak,
l. Linux işletim sistemlerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n. SQL, TSQL, PL/SQL bilgisine sahip olması, Stored Procedure, Trigger, View ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r.  MSSQL, PostgreSQL, Oracle sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (Extract, Transform, Load – ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

Tercihen;

– Oracle Certified Professional (OCP) (Oracle Database 11g ve sonrası sürümler için)  sertifikasına sahip olmak
– Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak,
– Linux işletim sistemlerinin (Oracle Enterprise Linux, CentOS vb.) kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Oracle 11g, 12c (RAC) / Grid / ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
– Oracle RAC kurulumu konusunda (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance / SQL Tuning, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
– Oracle ETL araçları (Oracle Data Integrator – ODI) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Veri görselleştirme (Oracle BI vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Coğrafi “Spatial” verinin yönetilmesi konusunda bilgisi ve deneyimi olmak.     

4. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a. En az 10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,
b. Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 5 (beş) yıl, C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve  belgelemek,
c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
d. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
f. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak, çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. İlişkisel veritabanı ile uygulama geliştirerek PL/SQL (Oracle), PL/pgSQL(PostgreSQL) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak ,
i. .Net Framework 4/4.5 TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j. Angular, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
k. .Net, .Net Core, ASP.NET, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,
l. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak
m. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmakdd.    Veri aktarım (migrasyon) işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama deneyimine sahip olmak,
n. Windows ve Linux sunucularında web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.a.

Tercihen;

– ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,
– Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,
– ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,
– Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb.) sahibi olmak,
– OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,
– ASP.NET Core veya JAVA ile çoklu platform üzerinde uygulama geliştirme bilgisine sahip olmak,
– Veritabanları arasında veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
– Mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakim olmak
– iOS işletim sisteminde Objective-C, Swift, Flutter Dart programları konusunda deneyim sahibi olmak,
– iOS frameworkleri ve API’leri konusunda deneyim sahibi olmak,
– iOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konusunda deneyim sahibi olmak,
– Hibrit (Cross) Platform, Flutter, XCode veya React Native konusunda deneyim sahibi olmak,
– DevOps, CI/CD süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Tercihen,

Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

a) Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),
c) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.
d) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi e-Devlet üzerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav 21/02/2022 ile 25/02/2022 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulvarı No: 5/1 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Teknoloji Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sözleşme Süresi ve Ücret

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.2) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (01.01.2022-30.06.2022) tarihleri arası belirlenen brüt ücret 11.221,37 TL)’nin belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin