Çukurova üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak

0
454
Çukurova üniversitesi 99 sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Çukurova üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Çukurova üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek vegiderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıdabelirtilen pozisyonlarda toplam 99 (doksandokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. *Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. *Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. *Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. *Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. *Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. *Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

**GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bupozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

*Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )

*Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. *Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuruyapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Başvuru işlemleri 20/07/2022 – 03/08/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir
*Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin