Çorum Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

0
427
Çorum Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Çorum Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Çorum Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı bünyesine 3 Lisans Mezunu Zabıta, 7 Ön Lisans Mezunu Zabıta ve 12 İtfaiye Eri ile toplam 22 alım yapacağını açıkladı. Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

04.01.2021 tarihinden 08.01.2021 tarihi saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kadro Unvanı Kişi Sayısı Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı
İtfaiye Eri 12 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans programlarının birinden mezun

En az C sınıfı sürücü belgesi

Kadın/Erkek KPSS P93 En az 60 Puan
Zabıta Memuru 6 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler veya Yerel Yönetimler Ön Lisans programlarının birinden mezun

En az B sınıfı sürücü belgesi

Kadın/Erkek KPSS P93 En az 60 puan
Zabıta Memuru 1 Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler Ön Lisans Programlarının birinden mezun

En az B sınıfı sürücü belgesi

 

Kadın/Erkek KPSS P93 En az 60 puan
Zabıta Memuru 3 Beden Eğitimi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans programlarının birinden mezun

En az B sınıfı sürücü belgesi

Kadın/Erkek KPSS P3

 

Başvuru Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
 • 10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu Çorum Belediyesinin internet sayfasından corum.bel.tr temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Sadece bir kadro için başvuruda bulunabilir),

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin