ÇOM Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel Alımı

0
306
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 83 Sözleşmeli Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 83 Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi  (ÇOMÜ) bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 83 sözleşmeli personel alımı yapılmaktadır.

Başvurular ilanın resmi gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Adaylar başvurularını https://4bilan.comu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden istenilen evrakları sisteme yükleyerek gerçekleştirecektir. Şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sürecinde mevcut başvuru da güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.

Genel Başvuru Şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Özel Şartlar

  • Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Eczacı Pozisyonu için Mülakat Sınavı

Eczacı pozisyonu için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların mülakat sınavı tarihi, yeri, saati ve şekli http://personel.comu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Mülakat sınavı sonucu değerlendirme listesi yine aynı adresten duyurulacaktır.

Başvuru Şekli ve Gerekli Evraklar

  • Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
  • Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
  • Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır.
  • İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için (Eczacı hariç) KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
  • Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin