Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15 Zabıta Memuru Alımı

0
444

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15 Zabıta Memuru Alımı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15 Zabıta Memuru Alımı 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığın 15 zabıta memuru alımı yapacağını yayınladı. Yayınlanan ilana göre 657 saylı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15 Zabıta Memuru alımı üzerine adayların sözlü sınava katılacak olan adayların başvuru belgelerini 8-10 Şubat 2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar Fatih Mahallesi Şehremini Caddesi No:1 Büyükçekmece Belediyesi / İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Zabıta memuru alımı için başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

1.Başvuru Formu Belediyenin resmi internet sayfasından (http://www.buyukcekmece.bel.tr) temin edilecektir.

2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi

3.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

4.Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7.Görevini yapmaya engel olmayacağına dair sağlık raporu

8.Ehliyetin aslı veya noter onaylı örneği

9.3 adet fotoğraf

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Şartları

8 Kişi: Yerel Yönetimler, İşletme/İşletmecilik, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, İktisat, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

7 Kişi: Büro Yönetimi, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İşletme, Kamu Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, İnşaat Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Yapı Denetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Genel Şartlar

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memurukadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin