Bursa teknik üniversitesi sözleşmeli personel alacak

0
431
Bursa teknik üniversitesi sözleşmeli
Bursa teknik üniversitesi sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Bursa teknik üniversitesi sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Bursa teknik üniversitesi sözleşmeli personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sekiz (8) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
 • “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1
  inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı
  durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 • Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması
 • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona)başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler

– Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)
– 2020 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
– Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.
– Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (sadece Mimar kadrosu için)
– Avukatlık ruhsatnamesi ıslak imzalı tasdikli sureti, (sadece Avukat kadrosu için)
– Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti (sadece şoför kadrosu için ıslak imzalı onaylı)
– SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (sadece şoför kadrosu için

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin