Bursa Teknik Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 30 Sözleşmeli Personel Alacak

0
419
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Bursa Teknik Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 30 Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Bursa Teknik Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 30 Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

– Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
– Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar istenilen bilgi ve belgelerini “BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Personel Daire Başkanlığı) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok oda no: 167 Yıldırım / BURSA” adresine gönderecektir.
– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (224) 300 32 15, 0 (224) 300 32 11 telefonlardan bilgi alabilecektir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
– Başvuru formu,
– 2020 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (Bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve B Sınıfı ehliyet (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
– Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için, e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Avukatlık ruhsatnamesi, (Avukat kadrosu için)
– İngilizceden en az (D) düzeyinde Yabancı Dil Belgesi (Programcı kadrosu için)
– E sınıfı ehliyet- SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (Şoför kadrosu için)
– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belge (koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için)

Başvuru Genel Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  • Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
  • “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
  • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
  • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
  • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
  • Programcı kadrosu için; Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya yabancı dil Bilgisi seviye tespit sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin