Boğaziçi üniversitesi ortaöğretim mezunu personel alacak

0
412
Boğaziçi üniversitesi ortaöğretim
Boğaziçi üniversitesi ortaöğretim

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Boğaziçi üniversitesi ortaöğretim mezunu personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Boğaziçi üniversitesi ortaöğretim mezunu personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir)
4. Adli Sicil Belgesi
5. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
6. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge.
7. 1 – 2 – 3 ve 4 Başvuru Nolu ilanlar için elektronik ortamda hazırlanmış portfolyo (CD, harici bellek vb.)
8. SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
10. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
11. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu)

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin