Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

0
393
Boğaziçi Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Boğaziçi Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Boğaziçi Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı

Boğaziçi Üniversitesi 16 Ağustos 2021 tarihli resmi gazetede sözleşmeli personel alacağını açıkladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı kanunu hükmünce istihdam edilmek üzere 15 Sürekli İşçi Alımı yapacaktır.

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 16.08.2021 – 20.08.2021 tarihleri arasında İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6),

(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

4- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.

5- İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (Bakınız özel şartlar.)

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” Hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak.

10) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

11) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Özel Şartlar

Temizlik Personeli (15 kişi)

1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. (Öğrencilikle ilişiği olmamak.)

2) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

4) 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.

Kura Sonucu Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

1) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

2) 3 Adet Vesikalık fotoğraf.

3) Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

4) SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge.

5) Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

6) Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, lise)

7) Hastanelerden alınacak Heyet Raporu (Doktorlardan bir tanesi mutlaka psikiyatri bölümünden olmalı.)

Belge teslim tarihi kura sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitenin web sayfasında (www.boun.edu.tr) yayınlanacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin