Beykoz Belediyesi 4500 TL Maaşla 18 Memur Alımı

0
360

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Beykoz Belediyesi 4500 TL Maaşla 18 Memur Alımı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Beykoz Belediyesi 4500 TL Maaşla 18 Memur Alımı

Beykoz Belediyesi resmi gazete de yayımlamış olduğu ilanda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 18 personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 5 Nisan 2021 ile 9 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilecek olan başvurular Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresine yapılacaktır. Ayrıca başvurular https://form.beykoz.bel.tr/basvuru web sitesi üzerinden de gerçekleştirilecektir. Eksik bilgi veya belgelerle gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın gecikmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalışılan kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,

Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olmadığına dair belge,
 • 3 adet fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar Sertifikasının aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin