Bekçilik Yazılı Sınavı Denemesi – 6

0
1268

#1. I. Belki yarın uçanları da üretilecek. II. Ancak zaman zaman suda ilerleyen otomobiller de yapılıyor. III. Bugün otomobili, karada hareket eden bir taşıt olarak tarif ediyoruz. IV. Peki, bu durumda “otomobil” kelimesi hâlâ “karada yürüyen taşıt” anlamına mı gelecek? V. Elbette ki hayır; anlama karada yürüyenin yanı sıra denizde yüzen, havada uçan özellikleri de eklenecek. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

#2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sağlam” sözcüğü “zarar görmemiş, bozulmamış” anlamında kullanılmıştır?

#3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

#4. Orta raftaki düdüklü tencerenin metalinin üzerinde yansıyan şey kendi yüzüydü. Acele içinde iş görmezlikten kızarmış, şişmiş, anlamsız bir yüz. Koşturma arasında fotoğrafı ansızın çekilmiş gibiydi. O şipşak çekilmiş görüntü, tencerenin üstünde kalmış mıydı? Tekrar açtı, baktı; evet oradaydı. Kendisine asık suratla bakan kendisi… Gördüğü en anlamsız yüzdü bu. O böyle miydi? Kırılganlaştı. Hızla geçen hayatın kendisini bu kadar değiştirmesine… Aynadaki kişiye uzun uzun baksa tanıyordu kendisini. Ama bu tencere çok acımasızdı. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen fiil kullanılmıştır?
#6. (I) Kuşkular gönlümüzün değil kafamızın bir yetersizliğidir ve en yiğit yaratılışta bile kuşku kendini gösterir. (II) Yalnız bu yaratılıştaki kişiler çoğunlukla enine boyuna düşündüklerinden kuşkunun kendilerine bir zararı dokunmaz. (III) Korkak yaratılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar çünkü onlar paniğe kapılırlar. (IV) Kuşkularımızın kafamızı bulandırması, kontrolümüzü yitirmemize yol açar. (V) Hayatımızı altüst ettiği için onları baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anlamı yoktur?

#7. Meşe, dünyada üç yüzden fazla türü bulunan bir ağaç. Bazı türlerinin boyları 30 metreye, enleri ise 2 metreye ulaşabiliyor. Ülkemizde bazıları endemik olan yani yalnızca Türkiye’de yetişen on sekiz türü var. Erozyonla mücadele etmek amacıyla düzenlenen kampanyalarda çoğunlukla meşe tohumu ekilmesinin veya meşe fidanı dikilmesinin nedenlerinden biri de meşenin uzun ömürlü bir ağaç olması. Meşeye bu kadar önem verilmesinin daha pek çok nedeni var. Öncelikle meşe, ülkemizin pek çok bölgesinde doğal olarak yetişen, ormanlar oluşturan bir ağaçtır ve erozyonla mücadele etmek amacıyla dikilen ağaçlarda aranan başka birçok özelliği de taşır. Kökleri hem geniş bir alana hem de derinlere yayılabilir. Bu parçada “meşeler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

#9. 15. yüzyılda temelleri atılan aydınlanma çağının oluşumunda edebiyatın payı vardır. Bir edebiyat tarihçisi olan Ludwig Wittgenstein; edebiyatı toplumun yansıması olarak düşünmüş, edebiyat tarihinin edebiyat ve yaşam arasındaki bağlantısına da vurgu yapmıştır. Ludwig Wittgenstein, “Estetik yargı anlatımları dediğimiz sözcükler, karmakarışık olsalar da bir dönemin kültürü diye adlandırdığımız şeyin üzerinde kesin bir rol oynarlar.” ifadesiyle edebiyatın toplum üzerindeki etkisinin altını çizmiştir. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

#10. Ey insanoğlu ( ) Her şeyden önce yaşamak bir zaferdir ( ) Sevmek, sevilmek, paylaşmak ( ) Güzel bir manzara karşısında iç çekmek ( ) göğsünü bir akşamüstü serin rüzgârlarla doldurmak zaferdir. Çevreye ışıl ışıl sevinçler saçan bir resim yapmayı kim istemez ki ( ) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
#11. Ne yazık ki millet olarak bugün büyük bir çoğunluğumuz; kendi iradeleri dışında bir hayat yaşamak zorunda kalıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişmektedir?

#12. Flaubert ne denli gerçekçiyse o denli romantiktir de. Yayımladığı romanlara baktığımızda her zaman, gerçekçi bir romanı romantik bir roman izlemiştir. Kendisinin söylediğine bakılırsa romantik romanlarını büyük bir zevkle yazmıştır. Buna karşılık gerçekçi romanlarını daha ciddi bir görev saymıştır. Bu parçadan Flaubert ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

#13. Milyonlarca kişinin konuştuğu diller arasında Türkçe beşinci sıradadır. Almanya’da yapılan bir araştırmada, dilini kurallara uygun olarak en erken Türk çocuklarının öğrendiği ortaya koyulmuştur. Bunun nedeni Türkçenin zengin ve güçlü yapısıdır. “Göz-gözlük-gözlükçü” kelimelerindeki uyuma başka dillerde rastlanmaz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#14. Büyük üslupçu, büyük sanatçı o adamdır ki kendi ruhunu, başka ruhlar arasına yollarken onu fabrika malı kalıplar ve sargılar içine almaktan sakınır. Ona kendi parıltıları ve kendi gölgeleriyle, kendi dalgalanışları ve kendi alkışlarıyla, tıpkı bir pınarın suyu gibi, kendi yolunu kendi açarak yürümek imkânı verir. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bitir

Sonuç

Tebrikler. Başarılı bir şekilde Bekçi olmaya hak kazandınız

Maalesef. Biraz daha deneme çözmen gerekiyor

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin