Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 99 | (13.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 99 | (13.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Kurulması planlanan dünyanın ilk ekolojik kenti hangi ülke sınırları içerisinde kurulacaktır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ülkemizin özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan ve maddi zorluklar çeken yaklaşık elli bin çocuğa ülkemizin çeşitli yerlerini gezdirmeyi planlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu dolayısıyla gündeme gelen ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını gündeme getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından pistlerden ömür boyu men edilen dolayısıyla ülkemizde dopingden en çok ceza alan atlet aşağıdakilerden hangisidir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Yarışmaya vereceği öyküyü çalakalem hazırladı. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Atama işlerine yan odadaki memur bakıyor.

II.   Önce yemeğin tadına bakalım sonra yorum yapalım.

III. Konağın bütün işlerine tek başına bakıyordu.

IV. Yıllardır babama aynı doktor bakıyor.

V. Bu dükkana kim bakıyor.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde "bakmak" sözcüğü "denemek, inceleme" anlamında kullanılmıştır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Ayrılık dostluğun meltemidir; dostluğun mumsa söndürür, yangınsa körükler. Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

"Birçok şair, bir akımın veya bir büyük şairin gölgesine atmış minderini yıllardır tekrarlayıp durur, kendini." Bu cümlede geçen 'şairin gölgesine minderini atmak' sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
İzmir'i yaşamak ( ) İzmir'de yaşamak değildir ( ) Bunu herkes anlayamaz ( ) ancak zamanla fark edilebilecek bir olgudur bu ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
"İle" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir dilde yabancı sözcüklerin olması doğaldır. Hele hele bizim gibi yüzyıllar boyu çeşitli kültürlerin etkisinde kalmış bir ulusun dilinde elbette yabancı sözcükler olacaktır. O sözcükler kullanıla kullanıla artık bir parçamız olmuştur. Ancak, günümüzde bir yabancı sözcük hayranlığıyla karşı karşıyayız. Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak da neyin nesi? Sözcüklerimize, sonuçta dilimize sahip çıkmazsak başka kültürlerin güdümüne girmemiz de kaçınılmaz olur.


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Çocukların kabiliyetini keşfedecek insanlar, anne ve babalar sanılır. Hâlbuki hiçbir anne veya baba, çocuğunu kabiliyetine göre yetiştirmeyi düşünmez. Bilhassa onun kabiliyetini köreltip kendi hangi mesleğe özeniyorsa çocuğunun da o mesleğe girip adam olmasını arzular. Eğer anne babalar çocuklarının yeteneklerine saygı göstermeyi bilseler, onları destekleselerdi; mesleklerini seven başarılı insanlar artardı.


Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Sanatçının görevi, güzellikleri aramak, bulmak ve yansıtmak değil, sıra dışı olanı anlatmaya cesaret etmektir. (II) Aramak ve bulmaksa, ancak, bilim adamının işidir. (III) O, doğanın yasalarını inceler, onların sebeplerini araştırır; yeni şeyler bulur. (IV) Sanatçı, araştırmak ve bulmaktan çok aykırının peşine düşer. (V) Orhan Veli, ölçüsüz uyaksız şiir yazmaya "cesaret ettiği" için ölümsüz şiirler yarattı. (VI) Picasso da, kendi çağının anlayışı ile taban tabana zıt olan kübist yapıtlarla vurdu sanata damgasını.


Numaralanmış cümlelerden hangisinin çıkartılma­sı, anlatımın akışını bozmaz?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
a, b ve c sayılarının aritmetik ortalaması 6 ; a.b, a.c, b.c çarpımlarının aritmetik ortalaması ise 8'dir.

Buna göre, a² + b² + c² toplamı kaçtır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
a, b ve c doğal sayılardır.

a ,b = 18

a.c = 24 olduğuna göre,

a + b + c toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
6 ile bölündüğünde 1 kalanını veren iki basa­maklı doğal sayıların toplamı kaçtır?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Buse’nin kumbarasında bir miktar para vardır. Buse her gün işe giderken kumbarasından 20 TL alıp ak­şam eve döndüğünde kumbarasındaki para kadar kumbaraya para atmaktadır. 3 günün sonunda Buse’nin kumbarasında 200 TL olduğuna göre, başlangıçta kumbarasında kaç TL vardır?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Anıl, Serdar ve Sıla’nın bugünkü yaşları toplamı 19’dur. Serdar doğduğunda Anıl 3 yaşındadır ve Sıla’nın doğmasına 2 yıl vardır. Buna göre, Sıla bugün kaç yaşındadır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir müteahhit katsayıları 8 ve 10 olan akıllı binalar­dan yan yana belirli sayıda yapmıştır. Daha sonra her iki akıllı binanın arasına 5 katlı normal binalar yapmıştır. Yapılan toplam bina sayısı 29 ve toplam kat sa­yısı 210 olduğuna göre, 8 katlı akıllı binalardan kaç tane yapılmıştır?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Oğuz Kağan Destam'na göre Oğuzlar 24 boydan oluşmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un Divanıi Lügati’t-Türk adlı eserinde de Oğuzlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu bilgiler dikkate alındığında;

I.Oğuzların kentler kurarak örgütlendiği,

II. Oğuzların destanlara konu olduğu,

III. Oğuzlarla ilgili bilgilerin Türk-islam kaynakla­rında da yer aldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Ani Kalesi’ni fethettiği için Abbasi Halifesi Kaim bi Emrullah’tan, “Ebul Feth (Fetihlerin Ba­bası)” unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Osmanlı Devleti ilk savaş tazminatını aşağıdaki devletlerden hangisine vermiştir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi ile Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uy­gun olarak yazılmış olan eser, I. Dünya Savaşının bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı’nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu, Millî Mücadele’ye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle verir. Eser için “Bu eser benliğimin çok derinliklerinden âdeta kendi kendine sökülüp koparak gelmiş bir şeydir." diyen yazar, bu roman­da ortaya koyduğu birçok soruna daha sonra ya­zacağı Ankara'da cevap bulmaya çalışacaktır.


Yukarıda açıklaması yapılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerin hangisinde iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye, 26° - 45° DM ile 36° - 42° KP yerine 26° - 45° , BM ile 36° - 42° GP üzerinde yer alsaydı aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki illerin hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerine göre daha azdır?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıda verilen bilim adamlarından hangisi gökbilimci değildir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir bitkinin çimlenmesi sırasında,

  1. Hava

  2. Su

  3. Toprak

  4. Işık


faktörlerinden hangileri kesinlikle gereklidir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bazı canlıların, yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım adı verilir. Başkalaşım döngüsü hangi hayvanda görülmez?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.