Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 97 | (11.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 97 | (11.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

O hep aynı şair, aynı baba, aynı yurttaş, aynı hürriyet âşığı ve aynı insan olarak oluşturduğu o tablonun, kendi tablosunun, hiçbir renginin bozulmasına izin vermedi. Yaşamı da şiirlerine benziyordu. Bir mısrası yerinden çıkarılsa şiiri darmadağın olacakmış gibi…


Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ben, küçüklüğünden itibaren kitap kurdu olan çocuklardan olmadım. İlk kez sanırım on üç yaşımdayken okuduğum, nereden elime geçtiğini bile hatırlamadığım bu kitap, keşfedilecek çok fazla dünya olduğunu gösterdi bana. Her okuduğum kitapta o ilk anki tadı, tanımadığım bir nesnenin gizemini arsızca arar oldum.


Bu parçadaki kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İstanbul Türkçesini eserlerinde yaşatan bu yazar, yeni yetişen edebiyatçılar için canlı bir kaynaktır. Üslubunda dikkat çeken şey, seçmeyi bildiği ve yerinde kullandığı kelimelerle meydana getirdiği anlatım güzelliği ve zenginliğidir. Kendini anlatabilmenin sırrını, milletin sözünde bulur. Bunun için herkes onu anlar ve sever.


Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İçerik-bağlam, öğrenme durumları, genel amaçlar ve değerlendirme basamaklarından oluşur.

• Öğretmenlerin yaptığı ders planlama sürecinden esinlenerek geliştirilmiştir.

• Sınıf öğretmenine mesleki özerklik sağladığı için öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını gerektirmektedir

• İlerlemecilik eğitim felsefesi akımından etkilenmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen Avrupa’da uygulanan program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Kafka’nın, çok ilgi çekeceği sanılan yeni bulunmuş mektupları İsveç’te kitap olarak yayımlandı.(II) Bu yayın evi geçen yıl çeşitli yazarların yapıtlarından oluşan bir kitap dizisi yayımlamıştı. (III) Mektuplar Kafka’yı sevenleri de edebiyat tarihçilerini de yakından ilgilendiriyor. (IV) Bunlarda Kafka üzerine yapılmış kimi eski araştırmaları aydınlatan bilgiler yer alıyor.(V) Ayrıca, yazarın yaşamının son aylarıyla ilgili önemli noktalar ortaya konuyor.


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Sekiz küçük roman yayımladım. (II) Ama bunlardan biri dışında öbürleri beni doyurmadı. (III) Yeniden inceleyince neden doyurmadıklarını anladım. (IV) Bunun üzerine şu kanıya vardım: Sağlam bir kültürel temele oturmayınca iyi sanat yapılmaz. (V) Özellikle roman ve hikaye sağlam bir kültür ister.


Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bilgi yönünden eksiklerim vardı.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirteç”in gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerin hangisi noktalama ve imla bakımından yanlıştır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Yazar, yalnız görüneni, deneyseli, hesaplanabiliri değil, bilinmezi, geleceği, olabileceği de vermeyi amaçlar. (II) Şimdinin ötelerine uzanan bir sezgisi, dili, kavrayışı vardır yazarın. (III) Bu yaratıcı sezgi ile o, katılığa, hoşgörüsüzlüğe, kaba güç gösterilerine karşı bir duyarlılık eğitimi sağlar okurlarına. (IV) Uygarca bir kültür de bu duyarlılık eğitiminden geçmiş kimselerle gerçekleşir. (V) Çağdaş toplumlarda yazar bu kültüre bu anlamda bir katkıyı amaçlamalıdır.


Bir yazarın tanıtıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Fibonacci dizisinin ilk iki terimi 1 olup sonrasında yazılan her terim kendinden önceki iki terimin toplamı olacak şekilde devam eder.
Örneğin; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …
a, b, c, d Fibonacci dizisinin ardışık dört terimidir.
a + b + c = 110
b + c + d = 178
olduğuna göre a kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bir öğrenci kendisine bir sayı oyunu kurarak oyunun kurallarını aşağıdaki gibi belirliyor.
• Kâğıda bir tam sayı yazıyor.
• Yazdığı sayı çift sayı ise 2 ye bölüyor, tek sayı ise 5 ile çarpıp 1 ekliyor.
• İşleme 1 sayısını elde edene kadar devam ediyor ve sonucu 1 elde ettiğinde kâğıtta yazan sayı adedine işlem uzunluğu ismini veriyor.
Örneğin, kâğıda 15 sayısını yazıp işlemleri belirtilen kurallara göre yaptığında,
15 – 76 – 38 – 19 – 96 – 48 – 24 – 12 – 6 – 3 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1 buluyor ve işlem uzunluğunu 15 olarak elde ediyor.
Buna göre bu öğrenci aşağıdaki sayılardan hangisini kâğıda yazarsa işlem uzunluğunu 6 olarak elde eder?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Esra Hanım ilkokula giden kızı İpek ile hafta sonu öğretmenin verdiği bir etkinliği yapmaktadır. Etkinlikte kek yapmaları istenmektedir. Esra Hanım ile kızı İpek’in kek yapması için gerekli olan un, şeker ve tereyağı miktarları sırasıyla 7, 4 ve 2 sayıları ile doğru orantılıdır. Esra Hanım ve kızı İpek’in yaptığı 8 kişilik kek 2600 g olduğuna göre 18 kişilik bir kekte kaç gram şeker kullanılmalıdır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir market, çevre koruma bilinci üzerine bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyaya göre önceden marketten alınıp kullanılmış 7 eski pil 3 yeni pil ile değiştirilmektedir. Bu durumda bir müşteri 70 adet kullanılmış pili kampanya dahilinde değerlendirip kaç adet yeni pil kullanabilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Cem her hafta takımıyla birlikte basketbol maçı yapmaktadır. 12 hafta boyunca Cem’in bu maçlarda attığı basket sayıları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
4, 9, 7, 5, 12, 3, 4, 6, x, y, x, x
Cem’in bu süre içinde attığı basket sayılarının aritmetik ortalaması 7 ve tepe değeri 8 olduğuna göre medyanı kaçtır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Normal şartlarda suyun donma ve kaynama noktaları kullanılarak yapılan farklı ölçeklendirme sistemlerine göre sıcaklık ölçen cihazlara termometre denir. Termometre, sıcaklığı ölçülmek istenen cisimle etkileşime geçer. Bu sebeple termometre seçimi, sıcaklığı ölçülen madde ve ortamın ortalama sıcaklığına bağlı olarak yapılmalıdır.
Buna göre
• Aslı, çocuk doktoru olarak muayenehanede,
• Deniz, kimyager olarak laboratuvarda,
• Özgür, metalürji mühendisi olarak demir-çelik üretim tesisinde çalışıyorsa bu ortamlarda tercih edilmesi gereken en uygun termometre çeşidi sırasıyla hangisi olmalıdır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Hidrojen atomunun ve sadece tek elektronlu iyonların yapısını açıklamak için uygun olduğu halde çok elektronlu atom ve iyonların atom yapılarının açıklanmasında yetersiz kalan atom modeli hangisidir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Omurgalı hayvanlarda, dolaşım sıvısının birim hacimde oksijen tutma kapasitesinin omurgasız hayvanlara göre daha yüksek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir fabrikanın atıklarını bıraktığı dere suyunda yapılan araştırmalar sonucunda canlıların ölümüne neden olan toksik maddelere rastlanmıştır. Bu deredeki besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlıların hangisinin dokularında toksik maddenin en fazla olması beklenir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
“Hakanın eşine “hatun” denirdi. Türk devlet idare­ sinde hatun da söz sahibiydi. Savaşlarda hakanın yanında yer alan hatun, devlet adamı gibi eğitilir ve yetiştirilirdi. Böylece devlet idaresi ve komşu devletler hakkında bilgi sahibi olur, gerektiğinde hükümdarın vekili olarak ülkeyi yönetir, elçi kabul eder ve devlet meclisine katılabilirdi. Bu durumun,

I. eşitlik ilkesinin gözetilmesi,

II. Türk kadınına siyasi hayatta değer verilmesi,

III. millî egemenlik ilkesinin pekişmesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylene­bilir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden değil­dir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde;

•  Dulkadiroğulları Beyliği’nin alınması,

•  Preveze Deniz Savaşı’nın yapılması

•  Avusturya ile İbrahim Paşa Antlaşması’nm ya­pılması,

•  Fransızlara kapitülasyonların verilmesi

gibi gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
I. Kanunuesasi

II. Nizam-ı Cedid

III. Enderun

Yukarıdakilerden hangilerinde Batı etkisi yoktur?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. İklim Çeşitliliğinin görülmesi

II. Ulaşımın bölgelerde farklı gelişmesi

III. Linyit yataklarının genişçe yayılması

IV. Erozyon şiddetinin farklı olması

V. Yerleşme tiplerinin çeşitlenmesi

Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye’de yer şekillerinin çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Karstik yer şekillerinin dağılışını gösteren Türkiye haritası incelendiğinde, bu şekillerin en fazla Akdeniz Bölgesi’nde yer aldığı görülür. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıda bir tarım ürünün özellikleri verilmiştir.

  • Bol su ister.

  • Olgunlaşma döneminde yüksek sıcaklık ister.

  • Akarsu boylarında rahat yetişir.

  • Üretimi devlet kontrolündedir.


Özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki yer altı kaynaklarının hangisinde ülkemiz dünya rezervinin yarısından fazlasına sahiptir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi AFAD tarafından hazırlanan yeni deprem haritasına göre ülkemizde deprem riski artan illerden değildir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

41 günde 3 şampiyonluk kazanarak adından sıkça söz ettiren ve Avrupa Judo Federasyonu tarafından "Judonun Altın Çocuğu" olarak adlandırılan sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İki ülke arasındaki siyasi gerginliğe 2018 Kış Olimpiyatları'nda son vermeye başlayan ve olimpiyatlarda tek ülke olarak yer alan ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgüt birliklerine karşı yapılan harekâta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.